برآیش، آمیزش و زایش‌، (بخش دوم)

بخش نخست را در لینک زیر بخوانید: برآیش، آمیزش و زایش‌، (۱) رفتارها و کردارهای زمانه ‌ای، درهر زمان‌ و هر سرزمین‌ شکل‌ِ ویژه ‌ای‌ بخود می‌ گیرند. نمونه‌ این‌ چگونگی، پنداره‌ همگانی‌ِ حجم‌ِ تن‌ … ادامه خواندن برآیش، آمیزش و زایش‌، (بخش دوم)