جنبش اعتراضی. نظر شما

برآمد جنبش اعتراضی در اوایل دی ماه این پرسش را برانگیخته که ماهیت و سمت و سوی آن چیست. شما را به بحث درباره آن دعوت می‌کنیم.