درباره ما

ایده سایت دادخواست در “تریبون زمانه” شکل گرفته است. تریبون زمانه یک مجمع رسانه‌ای شهروندی است که “زمانه” به آن سامان داده است.

فراوانی فراخوان‌ها، نامه‌های جمعی و مطالبی با محتوای دادخواهی که در “تریبون زمانه” منتشر می‌شوند، انگیزه ایجاد سرویسی ویژه را ایجاد کرد که نوشتن اطلاعیه‌ها و دادخواست‌های جمعی را آسانتر کند و به نتیجه‌مندی آنها یاری رساند. در این مورد ما هم به تجربه‌های عریضه‌نویسی در میان ایرانیان توجه داشته‌ایم و هم به سایت‌هایی چون change.org .

سایت دادخواست همچون خود “تریبون زمانه” یک سایت شهروندی است. هدف ما این است که پس از یک دوره برای استوار گشتن و رفع کمبودها و اشکال‌ها، سایت دادخواست زیر نظر یک شورای سرپرستی قرار گیرد و به صورت مستقل راه خود را ادامه دهد.

به “دادخواست” کمک کنید

سایت دادخواست برای استوار شدن و تبدیل به یک سایت مستقل مرجع برای نشر اطلاعیه‌ها و دادخواست‌های جمعی به کمک شما نیاز دارد. در درجه نخست خواهش می‌کنیم این سایت را به همگان معرفی کنید و اگر اشکالی می‌بینید و پیشنهادی برای بهبود آن دارید، با ما در میان بگذارید. ایمیل ما:

dadkhast@RadioZamaneh.com

نیاز سایت دادخواست به همکاری داوطلبانه شما

اگر روزنامه‌نگار یا پژوهشگر در زمینه امور اجتماعی و سیاسی هستید، و در ویرایش متن و بررسی داده‌ها (fact-checking) تجربه دارید، اگر حقوق‌دان هستید و می‌توانید با دادن مشورت حقوقی و بررسی دادخواست‌ها از نظرتقریر حقوقی بهتر یاری رسانید و همچنین اگر در امر ترجمه اطلاعیه‌ها و نامه‌هایی که مخاطبان آن نهادهای بین‌المللی هستند، همکاری شما برای ما بسیار مغتنم است. با ما لطفا تماس بگیرید.

امنیت داده‌ها و رعایت حریم شخصی

زمانه به پیروی از مقررات پایه‌ای لازم الاجرا در اتحادیه اروپا (GDPR) توجه اکید به حفظ حریم و اطلاعات شخصی کاربران دارد. اطلاعاتی که کاربران در اختیار ما می‌گذارند در اختیار هیچ فرد یا نهاد دیگری قرار نمی‌گیرد.

جزئیات بیشتر در اینجا.

برای آشنایی با شیوه استفاده از سایت دادخواست نگاه کنید به: راهنما.