می‌خواهیم:

  • برای یک اطلاعیه امضا جمع کنیم،
  • یا موضوعی را به عنوان یک مسئله مهم برای بحث و اقدام جمعی طرح ‌کنیم،
  • نامه اعتراضی جمعی بنویسیم، و دادخواهی کنیم.

سایت دادخواست، به این منظور تأسیس شده است.

دادخواست چیست؟

دادخواست متنی است برای گرفتن حقی یا مطرح کردن خواسته‌ای. مخاطب آن معمولا یک مقام یا نهاد مسئول است.

ممکن است شما هنوز برای اینکه متن دادخواست را ارائه کنید آماده نباشد یا بخواهید از دیگران در این کار کمک بگیرید. در این صورت می توانید نیاز یا دغدغه خود را به صورت یک «موضوع» بیان کنید تا دیگران هم در شکل دادن ایده به شما کمک کنند.

برای آشنایی با نحوه ثبت نام در سایت دادخواست لطفا ابتدا به بخش راهنما رجوع کنید.

دادخواست

بیشتر ببینید

تازه‌ترین دادخواست‌ها

بیشتر ببینید

تازه‌ترین موضوع‌ها