بایگانی

اینجا زنان همه چیز و هیچ‌اند!

برای ندا که در روز طبقه کارگر دستگیر شد

بیانیه مشترک تشکل‌های مستقل در رابطه با افزایش حداقل دستمزد و حقوق سال ۱۳۹۹

انسان آبان: کارگر به‌حاشیه رانده

مادرم؛ کولبر | روایت تلخ زنان کولبر و غم برنگشتن مادر | بارمان را که می‌گیرند بدبخت می‌شویم

گفت‌وگو با مراد فرهادپور درباره قیام آبان ماه: جبهه واحد؛ پیش‌شرط وجود سياست

حداقل دستمزد ۱۳٩٩ و گردن کارگران زیر ساطور تورم، بیکاری، اخراج و عدم امنیت اقتصادی و سیاسی

حداقل دستمزد ۱۳٩٩ و گردن کارگران زیر ساطور تورم، بیکاری، اخراج و عدم امنیت اقتصادی و سیاسی

شرایط کار در بندر ماهشهر 

محسن محمدپور

مرثیه برای محسن

حکم‌های سنگین زندان برای هفت مدافع حقوق بشر به‌خاطر دفاع به‌حق از حقوق کارگری

#فراخوان_تحصن_سراسری شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

نگاهی به وضعیت کار و دستمزد کارگران در ایران

نقش تشکلات کارگری و مردمی در پیشبرد مبارزات دوره حاضر

وبینار سوم: اعتراضات کارگری و ورشکستگی قانون کار

بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر پیرامون اعتراضات اخیر

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران: کشتار وحشیانه مردم معترض در ایران را بشدت محکوم می کنیم

نعمت «تحریم» و کودتای تعدیل ساختاری

«کتاب نقد» − شورا: شکل سیاسیِ سرانجامْ مکشوف؟

بیانیه « شبکه سندیکائی جهانی همبستگی و مبارزه » متشکل از بیش از ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنی …

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برخوردهای پلیسی، امنیتی با کارگران نیشکر هفت تپه، هپکو …

خطر کارِ کودک؛ از کارگاه‌های زیرزمینی تا خرده فروشی مواد مخدر

سرکوب خشونت بار کارگران آذرآب، هپکو و نیشکر هفت تپه را به شدت محکوم می‌کنیم

خصوصی‌سازی و کارگران در ایران: نمونه‌ی هپکو

کتابچه: روایتی از دو سال سازماندهی و مبارزه کارگری گروه ملی فولاد

به دنبال زدن از مزد حداقلی با طرح دستمزد منطقه‌ای هستند/ کاهشِ شفافیتِ مزدی به بازارِ سوءاستفاده‌ …

صدها کارگرِ صنعتی در همدان پس از واگذاری‌ها خانه‌نشین شدند/ ادارات کار استان مانع از تشکل‌یابی می …

«میزان حداقل دستمزد کارگران»؛ نرخ وزارت کار برای زیر خط فقر بودن

ملاحظاتی درباره وقایع اخیر در جنبش کارگری

نمودار نرخ حداقل دستمزد به دلار در چهل سال گذشته