بایگانی

نگاهی به وضعیت ایران در بخش کارگری یو.پی.آر (گزارش دوره ای جهانی)

جنبش کارگری مستقل از حزب و دولت در عرصه بین الملل؛ در گفتگو با مهدی کوهستانی نژاد

سخنی با دوستان ورفقای کارگرم در ارتباط با اعتصابات واعتراضات اخیرکارگری در ایران !

بانگ خوش آگاهی درجنبش کارگری جاری

یورش چکمه‌پوشان رژیم به منازل کارگران مبارز گروه ملی فولاد اهواز و دستگیری ده‌ها تن از آنان را محکوم می‌کنیم

یادداشت‌های جنبش کارگری: کارگران نیشکر هفت تپه در آغاز راهی که باید رفت!

هفت‌تپه و وضعیت فلسفی: اجبارِ انتخاب

اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران

حمایت مادران پارک لاله از اعتراضات کارگری

نامه بیش از ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا به علی خامنه‌ای

نامه اتحادیه یونیفور در کانادا در حمایت از کارگران هفت تپه

حلقه نیاوران؛ جوخه ترور طبقه کارگر ایران

درس‌های هفت‌تپه

رویش گفتمان ضدسرمایه داری و درس های بزرگ مبارزه پرشکوه کارگران هفت تپه!

اعتصاب کارگران هفت تپه: گامی به پیش، ضرورت جهشی فراتر

پرسش و پاسخ دربارۀ شوراهای کارگری

گزارش های “کار و تولید” ابزار دست روشنفکران ارگانیک

اندیشه‌ورزی در رهایی طبقه کار

کارخانه‌ی مجرم سازی

بازداشت ده‌ها تن از رانندگان کامیون اعتصاب کننده و طرح اتهام‌های سنگین علیه آنها از سوی دستگاه قضاییه

تشکل‌های رسمی کارگری در تکاپوی ترمیم دستمزد

طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران

وضعیت زنان کارگر: نقطه تلاقی ستم جنسیتی و طبقاتی

کارد اعتصاب در اینجا تیز نیست

در نسبت سندیکا و شوراهای مستقل کارگری

اتحاد و همبستگی ما کارگران تنها تضمین پیروزی مبارزات هفت تپه است

گزارشی از سفر ۵ هفته‌ای نمایندگان جنبش کارگری و معلمان ایران به اروپا

بیانیه شورای هماهنگی کارگران و کارکنان خط و ابنیه فنی راه آهن

کارگران «ایران مال» و ٧ ماه زندگی بدون مزد!

درباره مباحث «دولت و کارگران در ایران»