بایگانی

پرده دوم: فرصت یا تهدید؟ – عسل محمدی و هیراد پیربداغی

“کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور”

نگاهی به اعتصاب اخیر کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

هیراد پیربداقی فردا دادگاهی میشود! سرعت بالا در اجرای عدالت معکوس!

خانم ستاره جلالی مادر هیراد پیربداقی از تهدید جانی علیه هیراد خبر داد

لیلا حسین‌زاده و هیراد پیربداقی فوری و بدون قید و شرط آزاد باید گردند

توفان تویتری برای آزادی هیراد پیربداقی

عسل محمدی: پروژه تواب‌سازی برای شکستن اراده فعالان ادامه دارد

سخنان خانم ستاره جلالی، مادر هیراد پیربداقی و درخواست ایشان از همگان برای کمک به آزادی پسرش

هیراد پیربداقی، فرزند خانواده بزرگ هفت تپه باید بدون قید و شرط آزاد شود!

هیراد پیربداقی تحت فشار برای اعتراف اجباری و مصاحبه – هیراد تواب نمی‌شود!

هیراد پیربداقی را آزاد کنید

تفتیش منزل و بی خبری از وضعیت هیراد پیربداقی و عسل محمدی در تهران

کدام پیروزی؟ 

تأملی بر روز جهانی کارگر

ششمین روز بی‌خبری از وضعیت سه حامی خانواده‌های فعالان کارگری