بایگانی

زمان آن رسیده که حقوق بشر محور گفت‌وگو با ایران باشد

گفتمان حقوق بشر : “مرگ یزدی، جانشینی خامنه‌ای و روز جهانی حقوق بشر”

در قلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقره‌کار: روز جهانی حقوق بشر

متحد در دفاع از حقوق بشر و آزادی همه زندانیان سیاسی و مدنی در ایران

۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر – دستکم ۲۵۵ اعدام در ایران تنها در یک سال

۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر – دستکم ۲۵۵ اعدام در ایران تنها در یک سال

فراخوان برای حمایت از حقوق بشر در ایران‎

گفت‌وگو با منصور فرهنگ و مهرداد درویش‌پور درباره روز جهانی حقوق بشر

آرامش امروز ایران آتش زیر خاکستر است

«روز جهانی حقوق بشر»

به پیشواز روز جهانی حقوق بشر  ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰

گردهمایی به مناسبت هفتاد و دومین سالروز بیانیه جهانی حقوق بشرو در اعتراض به کشتار زندانیان سیاسی د …

فراخوان جمعی از مادران و زنان دادخواه در ایران  

طرحی به مناسبت ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر

نقض فاحش، گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران

برای کمک به اصلاحاتِ حقوق بشر در ایران، جامعه‌ی بین‌المللی باید روی ایران متمرکز بماند

بیانیه‌های بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد و ناوی پیلای، کمیسیونر عالی حقوق‌ بشر به مناسبت روز …