بایگانی

در ضرورت نگاه انقلابی به انقلاب ژینا

پیش به سوی نظریه‌ی دولت امپراتوری سرمایه‌داری

زنان و انقلاب: مارکس و دیالکتیک

هژمونی، انقلاب منفعل و شهریار جدید

بلوک تاریخی گرامشی

نظریه‌ی “بسط‌یافته‌ی” دولت

مقدمه‌ای در باب هژمونی و الزام‌های دستیابی به آن

انقلاب‌های گرامشی: انقلاب منفعل و انقلاب مداوم

“بلوک تاریخی” به عنوان یک مفهوم استراتژیک: گرامشی و استراتژی چپ معاصر

اهمیت کنونی گرامشی و جامعیت او

به‌شادمانی سالگرد زادروز آنتونیو گرامشی، انقلابی مبارز و نظریه‌پرداز روشن‌بین و پویافکر مارکسی

نه ابزار، نه دژ (نظریه‌ی پولانزاس درباره‌ی دولت و گفتگوی او با گرامشی)

در باب فروپاشی اجتماعی

گرامشی، به‌عنوان نظریه‌پرداز فضایی‌سازی در تحلیل

‏هژمونی: نظریه‌ی سیاست‌ طبقاتی ملی ـ مردمی

روش گرامشی [به مناسبت انتشار ترجمه‌ی فارسی “دفترهای زندان”]‏

گرامشی و تئاتر در قزوین

اندر باب نیفتادن به دام احساساتِ مبتذل و عوامانه‌ (به روایت آنتونیو گرامشی)

مغزی که نباید فکر می‌کرد! (به مناسبت روز تولد آنتونیو گرامشی)

ما و مسئله گرامشیایی فرهنگ عامه

فوکو، گرامشی و نظریه­ ی انتقادی