بایگانی

اقدامات کنگره آمریکا علیه حکومت ایران شدت می‌گیرد

اقدامات کنگره آمریکا علیه حکومت ایران شدت می‌گیرد

حمله راستگرایان تندرو به کنگره آمریکا: موضوع ضعف دموکراسی نیست، شیوه نوی تولید سرمایه است

گزارش شماره ۳۴- تاریخچه انتخابات در ایالت نیویورک آمریکا

کنگره آمریکا اختیار اعلام جنگ علیه ایران را از ترامپ گرفت

بخشی از سخنرانی مخالفان جمهوری اسلامی در کنگره آمریکا در ۸ ژوئن به همراه زیرنویس

سخنرانی چند فعال سیاسی ایرانی تبار در حاشیه نشست کنگره آمریکا

توافق جامع اتمی با ایران را تایید کنید

اوباما شاخ غول را شکست: نئوفاشیست را در امریکا و تئوفاشیست را در ایران! جهان بسوی صلح.

دو خار در پای اوباما دو خار در پای اوباما

و اما آقای مهدی خلجی عزیز؛ خامنه ای و نتانیاهو هردو بر روی دیوار مخروبۀ ایران یادگاری می نویسند!

توافق هسته ای وین فقط موافقان خامنه ای را جر نداده؛ بلکه مخالفان او را هم جر داده است!

واشنگتن پست: کنگره می‌تواند سیاست آمریکا در قبال ایران و اسرائیل را تغییر دهد