بایگانی

هنر کنشگران مدنی و صنفی: تدوین استراتژیِ کارآمد و هدفمند است

بار دیگر سرکوب رسانه‌ای علیه معلمان معترض

کنشگری در شرایط محیطی پرمخاطره؛ چرا در کارزارهای مدنی و صنفی “تجزیه و تحلیل ذینفعان” مهم است!

بررسی حواشی پیرامون فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران: فعالیت صنفی و چالش «شیوه اداره نامطلو …

“تحلیل‌گری” و “ائتلاف‌سازی”: لازمه کنشگری در شرایط محیطی پرمخاطره‌

آنچه که باید کنشگران مدنی – صنفی بدانند: ویژگی کنشگری آگاهانه، بازی در نقش‌های مختلف است

از سندیکای فلزکارمکانیک تا شورای سازماندهی: کارگران پروژه‌ای‌، در جستجوی نمایندگان واقعی

انفرادیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دوازده زن و یک زن، نگاهی به کتاب «شکنجه‌‌‌‌ی‌ سفید»

قیام دی‌ماه ۹۶ و پس از آن – سیاست، فلسفه و فرهنگ

سه‌گانه‌ انقلاب بیضایی؛ نعل وارونه‌ آزادی

آیا من از دیگران فعال‌ترم؟ نگاهی به اکتیویسم سلبریتی‌پرور

انتخابات و موافقین، مخالفین و نیروهای آشفته رای

موانع همگرائی در جنبش‌های اجتماعی

لوگوی نبض‌ایران

نکاتی پیرامون برگزاری جلسات خوب و ثمربخش

لوگوی نبض‌ایران

گام به گام با برگه امتیازدهی محلی

لوگوی نبض‌ایران

روش ارائه پیام

NGO

نکته‌‌ها و دست‌افزارهایی در رابطه با برنامه‌ریزی سازمانی

سازمان مردم نهاد

راهنمای تأسیس و ثبت سازمان‌های جامعه مدنی در ایران

لوگوی نبض‌ایران

شناخت مخاطب

لوگوی نبض‌ایران

نکاتی پیرامون برگزاری جلسات خوب و ثمربخش

زباله داده

بازی بازی با داده هم بازی

لوگوی نبض‌ایران

مطلب آموزشی: نظارت بر ارائه خدمات عمومی، راهی برای تشویق به مسئولیت‌پذیری بیشتر

لوگوی نبض‌ایران

کاربرد مؤثر داده در فعالیت مدنی

برنامه‌ریزی برای پایش در سطح محلی

لوگوی نبض‌ایران

تشکیل گروه‌های حمایتی اثربخش

لوگوی نبض‌ایران

مجموعه ابزار و روش‌های پایش برای کنشگران

لوگوی نبض‌ایران

روایت‌گری چندرسانه‌ای ابزاری برای کنشگری موفق

لوگوی نبض‌ایران

نکته‌هایی برای بهبود عملکرد گروه یا سازمان جامعه مدنی

لوگوی نبض‌ایران

نکاتی پیرامون برگزاری جلسات خوب و ثمربخش

لوگوی نبض‌ایران

مبانی ترویج را دوباره مرور کنیم