بایگانی

ضرورت جدا سازی مسائل مبلابه کشور

NGO

نکته‌‌ها و دست‌افزارهایی در رابطه با برنامه‌ریزی سازمانی

سازمان مردم نهاد

راهنمای تأسیس و ثبت سازمان‌های جامعه مدنی در ایران

لوگوی نبض‌ایران

نکاتی پیرامون برگزاری جلسات خوب و ثمربخش

لوگوی نبض‌ایران

آشنایی با مفهوم فعالیت مدنی

لوگوی نبض‌ایران

رهبری، روابط و گروه‌ها

لوگوی نبض‌ایران

کاربرد مؤثر داده در فعالیت مدنی

لوگوی نبض‌ایران

تشکیل گروه‌های حمایتی اثربخش

لوگوی نبض‌ایران

روایت‌گری چندرسانه‌ای ابزاری برای کنشگری موفق

لوگوی نبض‌ایران

نکته‌هایی برای بهبود عملکرد گروه یا سازمان جامعه مدنی

سازمان مردم نهاد

راهنمای تأسیس و ثبت سازمان‌های جامعه مدنی در ایران

لوگوی نبض‌ایران

نکاتی پیرامون برگزاری جلسات خوب و ثمربخش

لوگوی نبض‌ایران

تشکیل گروه‌های حمایتی اثربخش

لوگوی نبض‌ایران

بررسی مورد: تشویق به مسئولیت‌پذیری بیشتر در زیمبابوه

لوگوی نبض‌ایران

فعالیت مدنی برای بهبود و پیشرفت جامعه‌

لوگوی نبض‌ایران

کاربرد مؤثر داده در فعالیت اجتماعی

حواس‌ها را پرت کن، تفرقه بیانداز، حذف کن: استفاده از مفاهیم شفافیت و مسئولیت‌پذیری برای توجیه وضع …

لوگوی نبض‌ایران

ترویج برای بهبود و پیشرفت جامعه‌

لزوم بازنگری کنشگران حوزه زنان و شامل کردن مطالبات زنان اقلیت جنسی

موفقیت مذاکرات هسته ای را فدای میزان غنی سازی و حفظ ساختار موجود هسته ای  نکنید

کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه خواستار منع اجرای احکام اعدام شد