بایگانی

چرا کارگران مسبب تورم نیستند

افشای پشت پرده شیوع عمدی کرونا در روزهای اخیر

نگاه خامنه‌ای به شرق؛ خیره سری بر خلق

نقشه‌مسیر «شیخ شیمیایی» چیست؟!

خامنه‌ای؛ نمک پاشیدن بر زخم مردم در ابتدای سال

پاندمی کرونا: ارزیابی سه ساله

صلح

آیا مخالفان ج.ا نیز گرفتار بیماری “وارونه کُنشی” شده اند مانند تندروهای ج.ا؟! بررسی چگونگی رفع …

جشن بازماندگی

مهناز محمدی: کرونا، رنج مشترکی که آتش اعتراضات را شعله‌ور کرد

حاکمیت نظام اهریمنی ج.ا. اکثر مردم ایران را روان‌پریش و بیمار روحی کرده است، احتملا عموم دچار درجات …

خاموشی اجباری چراغ کتاب‌فروشی‌ها

ابعاد آزادی بیان: یک چهارچوب نظری جدید

شیوع کرونا در زندان تنکابن – جان زندانیان در خطر است

کرونا در بند زنان زندان اوین و شرایط نامساعد زنان زندانی سیاسی

پرستاران؛ خسته از وعده‌های بی‌پشتوانه

یکی از شرم‌‎آورترین حکم‌های تاریخ!

سرمایه، نابودی جانداران پیش درآمد کووید-۱۹ و بروز اپیدمی‌ها

دادگاهی برای دادخواهی!

فیروزه بنی صدر، کرونا و دشمنانش

نمک بر زخم کادر درمان

صدارت – (۲۰) مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران- ادا …

فیلمی از انبوه فوت‌شدگان کرونا در بهشت معصومه قم که هرگز از سیما پخش نشد

همه‌گیری جهانی ویروس کرونا روشن ساخت که چیزی به نام جامعه وجود دارد

صدارت (۱۴)مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-اصل۲۹-جلسه …

علی صدارت – پاندمی انفعال!

معرفی کتاب: «اپیدمی جهانی ویروس کرونا و تقابل دین و دانش در ایران»

صدارت- مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه یازدهم

صدارت – مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه دهم

صدارت- مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران- جلسه نهم

صدارت: مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران – ۸