بایگانی

در مورد وضعیتِ اپیدمی

کرونا بلای جان ولایت و یا ملت؟

جنازه آدم

کرونا، بزرگ‌ترین چالش اقتصادی جهان

خطر شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران بیداد می‌کند و زندانیان سیاسی و عادی باید هر چه زودتر از ز …

درمانی برای بیماری ۱۹ COVID

تاوان فاجعه‌ی کرونا

کرونا، فرصتی نو برای “تغییر سامان پذیری جامعه”

ایرلند اعلام کرد که تمامی بیماران کوید ۱۹ را به رایگان درمان خواهد کرد.[به انگلیسی]

مشارکت کوبا در مبارزه با کرونا

جهان پس از ویروس کرونا

چالش جهانی شدن در برابر ترامپیسم

حق پاسخ چین: طرح ده پرسش دربارۀ کروناویروس جدید از ایالات متحدۀ آمریکا

ویروس کرونا بهانه برای تعویق تعیین دستمزدها

شب آبستن است

ویروس کرونا بین خصوصی‌سازی نظام بهداشتی و دیگر انحرافات سرمایه‌داری

کاریکلماتورهای کورونایی

ما همه هم سرنوشتیم

سرنوشت دو ویروس

رژیم ایران شهروندان خود را می‌کشد و ابراز نگرانی می‌کند

چه کسانی یا شرکتهایی از وجود ویروس کرونا سود می برند

هدف شما کشتن زندانیان سیاسی به بهانه کرونا است

صدارت – تدبیر امور در قرنطینه فردی و جمعی در مقابل ویروس کرونا، عفونت کووید۱۹، و عفونت ولایت مطلقه

مصاحبه آقای حسین جوادزاده از رادیوعصرجدید با علی صدارت – گفتگویی با هموطنان در باره بحران ویروس …

ویروس روایت ویروس

یک ادعانامه: “کرونا”ی شر، افشاگر پلشتی‌های جهان هم است!

کرونا و مبارزه برای امنیت زیست

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – روزها را در قرنطینه چگونه بگذرانیم؟

مقصر کیست؟ انسان، سیستم یا ساختار؟

قانون جنگل، داروینیسم، نئوالیبرلیسم و کرونا