بایگانی

خاموشی اجباری چراغ کتاب‌فروشی‌ها

ابعاد آزادی بیان: یک چهارچوب نظری جدید

شیوع کرونا در زندان تنکابن – جان زندانیان در خطر است

کرونا در بند زنان زندان اوین و شرایط نامساعد زنان زندانی سیاسی

پرستاران؛ خسته از وعده‌های بی‌پشتوانه

یکی از شرم‌‎آورترین حکم‌های تاریخ!

سرمایه، نابودی جانداران پیش درآمد کووید-۱۹ و بروز اپیدمی‌ها

دادگاهی برای دادخواهی!

فیروزه بنی صدر، کرونا و دشمنانش

نمک بر زخم کادر درمان

صدارت – (۲۰) مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران- ادا …

فیلمی از انبوه فوت‌شدگان کرونا در بهشت معصومه قم که هرگز از سیما پخش نشد

همه‌گیری جهانی ویروس کرونا روشن ساخت که چیزی به نام جامعه وجود دارد

صدارت (۱۴)مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-اصل۲۹-جلسه …

علی صدارت – پاندمی انفعال!

معرفی کتاب: «اپیدمی جهانی ویروس کرونا و تقابل دین و دانش در ایران»

صدارت- مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه یازدهم

صدارت – مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه دهم

صدارت- مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران- جلسه نهم

صدارت: مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران – ۸

صدارت- مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-۷؛ بحثِ اصول …

ایران در سال گذشته

سال ۱۴۰۰ در ایران چه گذشت؟ نگاهی گذرا به برخی وقایع مهم سال ۱۴۰۰ در ایران

صدارت – مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-۶، و نیز ا …

«همجنسگراستیزی» در پوشش مقابله با ایدز

صدارت – مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران(۴) به همراه …

جریمه و کاسبی از محل مدیریت هوشمند کرونا!

جریمه و کاسبی از محل مدیریت هوشمند کرونا!

پاسخ‌های واضحی که هیچ‌کس آنها را دوست ندارد

کووید_۱۹ و رفتار اجتماعی

اومیکرون در زندان

شیوع گسترده بیماری امیکرون در سالن های زندان مرکزی کرج

محرومیت راحله احمدی از رسیدگی پزشکی به رغم داشتن علائم کرونا

محرومیت راحله احمدی از رسیدگی پزشکی به رغم داشتن علائم کرونا