بایگانی

رهایی در خیابان – راهنمایی برای تداوم مبارزه

درباره‌ی کتاب «توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی و ایجاد تغییر»

کتاب جنبش معلمان، آرشیوی نقادانه از ۱۳۹۹-۱۳۰۰

گفتگو با دکتر محمد قراگوزلو درباره کتاب “دشت لیلی” و تاریخچه اسلام سیاسی و چشم انداز جنگ بی پا …

بررسیِ کتابِ «چه کسی دولت-ملت را می‌سُراید؟ زبان، سیاست، تعلق»

مذاکره مسیح با خدا

شَهرِ یک داستان ِآرش آذرپناه و معیارهایی برای داستانِ شهری

بگذار برایت بنویسم 

نگاهی به کتاب «هیچ دوستی به جز کوهستان» به قلم بهروز بوچانی

گفتگوهای زندان منتشر کرد: تاریخچه، ساختار و سیاست سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، نوشته هوشنگ (کر …

«جاسوسی در حزب» ‌(برادران یزدی و حزب توده ایران)

the Lacanian Real – امر واقع لکانی

معرفی کوتاه کتاب بی‌نهایت‌گرایی به قلم دکتر کورش عرفانی

روایت‌هایی از “روایت‌های از خاک برخاستۀ انقلاب”

معرفی کوتاه کتاب بی‌نهایت‌گرایی به قلم دکتر کورش عرفانی

کتاب “عشق و مرگ در ادبیات فارسی و چهل مقاله‌ی دیگر” از مجید نفیسی

“روژاوا” – تازه‌ترین رمان شهرام قوامی

تجربه دولت بختیار در انقلاب بهمن ۱۳۵۷‎

معرفی کتاب: سلسله مقالات «مذهب و امام زمان» نوشته‌ی بهرام رحمانی

آتبین کلاهچی:“سیاره‌های فراخورشیدی خیلی خیلی دور و چگونه آنها را پیدا کنیم”

مردانگی به مثابه کلید درک فاشیسم: معرفی کتاب تخیلات مردانه

روزگار مفعولیتِ “ایاز” براهنی، دوزخی یا برزخی؟!

جلسه رهبر و منتقدان

رصد واقعیت با سنجه‌ی پاندمی | متونی درباره‌ی بحران کرونا و بحران سوژگی چپ

کتاب «روشنگری افسون» اثری از یعقوب یسنا منتشر شد

رویای کدام محمد؟ نقد و بررسی کتاب کلام محمد (ص)، رویای محمد از دکتر سروش

خارستان – کتابی از مسعود میرراشد

هستن و زیستن – کتابی از مسعود میرراشد

بارکشان غول بیابان: نقدی بر کتاب «ردّ پای من میراث جنگ سرد» خاطرات دکتر مصطفی دانش

دهلیزهای بی خوابی، روایتِ مشعلداری از عصر هخامنشی