بایگانی

بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر پیرامون اعتراضات اخیر

ملاحظاتی درباره وقایع اخیر در جنبش کارگری

تجمع اول ماه مه جلوی مجلس 98

دخالت اول ماه مه و ملاحظاتی تاکتیکی

قطعنامه تشکل‌های مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

کیفرخواست تشکل‌های کارگری علیه حکومت اسلامی

اجلاس WFTU در تهران- اجلاسی ضد کارگری به نام حمایت و همبستگی کارگری

بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری پیرامون اعتراضات خیابانی مردم

علیرضا ثقفی: کارورزی، یک طرح شکست خورده است

تنها راهکار موجود همراهی و همرأیی است

بنیادگرایی مذهبی در تقابل با جنبش‌های مترقی و چپ در فلسطین

مصاحبه با دبیر بین‌المللی کنفدراسیون شورای کارگران کره جنوبی (کی تی یو سی) خانم میک یونگ یو*

سازماندهی و پیکار علیه استثمار و تبعیض: تجربه زنان کارگر کره جنوبی

تشدید فشار بر فعالان کارگری و اجتماعی

جنبش عظیمی از کارگران، معلمان، پرستاران بر سر معیشت در حال شکل‌گیری است

تقویم کارگری ۱۳۹۴ | کانون مدافعان حقوق کارگر

تاریخچه و فراز و فرودهای جنبش دانشجویی در ایران

مصاحبه با یکی از فعالان حقوق کودکان (حسن)