بایگانی

سیطره‌ی کپی‌ها_علی عبدالرضایی

شعر «ساقه» از فاطمه قهرمانی

متنی از کتاب دیل گپ – شماره ی ۶

شعر «چهار ساعت» از سعید بنایی

نقد شعر «خرما» اثر علی عبدالرضایی توسط محمد مروج

متنی از کتاب دیل گپ – شماره ی ۵

تبارشناسی مولفه‌های جریان شعری هفتاد

جایگاه نقد در شعر معاصر ایران

همیشه در ورای هر سبک و جریانی نوشته‌ام، علی عبدالرضایی

معنای هر متن در مواجهه با داده‌های مخاطبان تغییر می‌کند

مفاهیم گذشته در شعر دهه هفتاد چه کارکرد و تاثیری دارند؟ علی عبدالرضایی پاسخ می‌دهد.

چه ویژگی‌هایی شعر علی عبدالرضایی را از دوره‌های قبلی جدا می‌کند؟

حد پیروی تا فراروی شاعر از دستور زبان کجاست؟ علی عبدالرضایی پاسخ می‌دهد.

تلقی علی عبدالرضایی از شعر تازه چیست؟

متنی از دیل گپ – شماره ی ۴

متنی از دیل گپ – شماره ی ۳

متنی از دیل گپ – شماره ی ۲

متنی از دیل گپ – شماره ی ۱

ادیت شعر

فضازمان در ادبیات نومدرنیستی

ساختار متمرکز و نامتمرکز

غلط‌‌‌‌‌خوانی

اشاره‌اى به مفهوم و مصداق

شخصیت زبانی_علی عبدالرضایی

سرپیچی آنارشیستی ۲ – علی عبدالرضایی

مقاله “تیپ‌سازی و شخصیت‌پردازی” _ علی عبدالرضایی

مقاله “ساختار اولیه در داستان” _ علی عبدالرضایی

بازی زبانی

تصویر در شعر

زیبایی شناسی شر