بایگانی

طومار اعتراضی فعالان صنفی معلمان و کارگران را خطاب به سازمان جهانی کار امضاء کنید

‏«بیانیه جمعی از کنشگران مستقل جامعه LGBTQ+ ایران به مناسبت روز کارگر»

حمایت “اتحادیه عمومی کارگران بخش نفت و گاز عراق” از کارگران ایران

روز جهانی کارگر و کارگران ایران

روز جهانی کارگر و کارگران ایران

چهاردهمین روز از تجمع اعتراضی کارگران کنتورسازی

خانه کارگر و دبیرکل آن محجوب در یک نگاه

روز جهانی کارگر؛ نگاهی آماری به وضعیت کارگران در یک سال اخیر ۹۷-۹۸

سرکوب نگران کننده کارگران و فعالان سندیکائی ایران

سخنی با دوستان ورفقای کارگرم در ارتباط با اعتصابات واعتراضات اخیرکارگری در ایران !

استراتژی جنبش کارگری در ایران

بیانیه جمعی از وکلای دادگستری در حمایت از حقوق کارگران معترض

ضرورت سیاست مستقل طبقاتی

نامه‌ای به زحمت‌کشان رادیو زمانه: ما در دو شیفت چرخشی ۱۲ ساعت روز و ۱۲ ساعت شب کار می‌کنیم

زندگی کارگران؛ دشوار و دشوارتر

بحثی در بارۀ روند ایجاد سازمان‌های سراسری کارگران در ایران

کارگر، صدایی که شنیده نمی‌شود …

ترجمه و ارزیابی پرونده ۲۵۰۸ علیه جمهوری اسلامی

نان و مرگ؛ زندگی کارگران در کردستان

نان و مرگ؛ زندگی کارگران در کردستان

آقای نیروی انتظامی… این سخنان کارگران ایران است!

ایرج فدایی، مرد ناشناس خیابان‌ها

حضور دستگاه قهریه در اعتراض‌های کارگری بیشتر می‌شود

زیر پوست جنبش کارگری ایران چه می گذرد

پیام رضا شهابی از اوین به مناسبت اول مهر