بایگانی

جان‌های ارزان، حوادث شغلی و ضرورت توجه جنبش کارگری به مسئله مهم ایمنی کار – گفتگو با محمد صفوی

اعتصاب کارگران ایران خودرو تبریز

‌ادامه تجمع اعتراضی و اعتصاب کارگران ایران خودرو تبریز + فیلم

«عدالت اجتماعی» از شعارهای انقلاب ۵۷، بعد از چهار دهه همچنان نقره داغ می‌شود

بیانیه در حمایت از فراخوان کارگران هفت‌تپه و اسماعیل بخشی!

طبقه کارگر پاسخ شایسته‌ای به شورای عالی کار خواهد داد!

گزارش: زنان بیکار شده در وضعیت کرونایی

از آق دره تا هفت تپه: تنگسیر طبقه کارگر ایران

اتحاد بین‌المللی: پرونده­‌های نقض حقوق و سرکوب کارگران توسط جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار

تشکل مستقل زنان کارگر …

با اعتراض‌ها؛ آینده‌ی پیش‌روی جامعه‌ی مدنی

در ستایش بی‎تفاوتی

تعریف «کار» از دید روشنفکران ارگانیک طبقه‌ی کارگر      

از اعتراض تا انقلاب

بیاینه مشترک سه تشکل کارگری و اتحاد بازنشستگان به مناسبت روز جهانی کارگر

اول ماه مه: روز اتحاد انقلابی کارگران برای برانداختن سرمایه داری در سراسر جهان!

بخش دوم تاریخچه گرایش سوسیالیزم انقلابى در ایران – فصل سوم*

وضعیت طبقۀ کارگر در ایران و وظایف کارگران انقلابی و پیشرو

مصدومیت سه کارگر در پی آتش‌سوزی در یک کارگاه صحافی

اعتراض کارگران زامیاد به وضعیت نامناسب دستمزد

تعطیلی بزرگ‌ترین کارخانه تولید روغن نباتی ایران

اخراج ۴۰کارگر پیمانکاری شیشه قزوین

اعتراض کارگری همزمان با حضور حسن روحانی در کارخانه سیمان باقران

پیام به رفقای کارگر ِ شرکت ملی نفت

مبارزه‌ها و مقاومت زنان کارگر کره جنوبی در دهه ۱۹۷۰

دستگاه خمیر کوب دست کارگر شیرینی پزی را مجروح کرد

سازماندهی و پیکار علیه استثمار و تبعیض: تجربه زنان کارگر کره جنوبی

معیار تعیین مزد حداقل و مبارزه برای افزایش آن در پیوند با دیگر میدان های مبارزاتی کارگران

اعتصاب کارگران شرکت قالب‌های صنعتی سایپا با موفقیت به پایان رسید‎

مبارزه برای احقاق حقوق زنان کارگر یک ضرورت طبقاتی

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون سند سازی دولت برای جا انداختن بندهای (ح) و (ز) در ماده ۲۱ ق …