بایگانی

گشودن فضای زندگی و جنبش در سراسر ایران،فضل هنرمندی زنان ایران است

قرارداد ۲۰ ساله حکومت ایران با روسیه

نتایج مخرب قراردادن ایران در تعادل ضعف و ۱۵نمونه ازعداوت و کج دهنی روسیه به ایران

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن بر روی اقتصاد کشور

آیا بحران‌های اقتصادی ایران راه حلی منطبق برگفتمان حقوندی دارند؟ (بخش ۲)

لزوم جراحی نظام ولایت فقیه از بدن ایران و یا “جراحی اقتصادی”

تجربه تجاوز روسیه به اوکراین و اهمیت استقلال برای همه ملت‌ها

سپاه ستون پایه قدرت خامنه‌ای که در چاه متعفن فساد غرق شده است ( بخش۱ )

بودجه ۱۴۰۱متشکل از: فروش ثروت‌های ملی +قرضه + کسری عظیم( بخش ۱ )

رادیوسکوپی سرطان فساد نظام در قرارداد کرسنت (بخش ۵)

رادیوسکوپی سرطان فساد نظام در قرارداد کرسنت (بخش ۴)

رادیوسکوپی سرطان فساد نظام در قرارداد کرسنت (بخش ۳)

رادیوسکوپی سرطان فساد نظام در قرارداد کرسنت (۲)

رادیوسکوپی سرطان فساد نظام در قرارداد کرسنت (۱)

متن سخنرانی ژاله وفا در مراسم یاد بود اولین منتخب ریاست جمهوری در تاریخ ایران آقای ابوالحسن بنی صدر

پنجشیر، نماد پنج حق “آزادی، استقلال،کرامت، منزلت و مقاومت”

چه عواملی منجر به انسجام نیروی‌های محرکه جامعه و ایجاد جنبش همگانی می‌شود

وجوه اشتراک نظام ولایت فقیه و طالبان و شکل‌گیری مقاومت در افغانستان

نقش فساد و وابستگی در سقوط دولت و ارتش افغانستان و سلطه طالبان

ژاله وفا: مردم ایران بخاطر چه تبعیض‌هایی نظام ولایت مطلقه فقیه را نمی‌خواهند؟

 ژاله وفا – نیاز مبرم نسل کنونی به داشتن انگیزه برای ساختن آینده‌ای شفاف

هدف اصلی طرح رژیم ولایت فقیه در تحقیر مردم و هدف‌های ناشی از آن

القای شبهه درباره هدف واقعی طرح علی خامنه‌ای

مناظره “نامزدهای ریاست جمهوری” اعلام ورشکستکی به تقصیر نظام ولایت فقیه  

چرا ساختار نظام ولایت فقیه، بانی ناتوانی هر” رئیس جمهوری” است

بودجه ۱۴۰۰ ایران و اما و اگرها

بودجه سال آخر قرن، سند عینی بیمارکردن عمدی اقتصاد ایران /  بخش نخست

رادیوسکوپی پیکره فاسد سازمان‌های امنیتی رژیم

راه حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و ربط آن به جنبش مردم

ژاله وفا: استراتژی امریکا و به صفر رساندن صدور نفت ایران

اقتصاد بدون نفت دکتر مصدق، دلیلی بر کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۳۲

جستارهایی بر وعده‌ها و دروغ‌های کاندیداهای نظام

مسکن اقتصادی کارساز نیست