بایگانی

“چپ و مسأله‌ی بنی‌صدر” – یک دوگانه‌ی آشنا: بورژوازی ملی / بورژوازی کمپرادور

نامه پدری زندانی به دخترش در آغاز سال تحصیلی و فرجامی به تلخی گل‌های داوودی

کدام سناریو؟

آغازی دیگر، راهکاری دیگر – چطور چپ باید و می‌تواند به عنوان جریانی سیاسی در ایران دارای وزن اجتماع …

دیاز کانل: «در میان انقلابی‌ها، ما کمونیست‌ها در صف مقدم هستیم.»

اپوزیسیون بلشویکی علیه لنین: گابریِل میاسنیکوف و گروه کارگران

ویژگی‌های «چپ نوین» کدامند؟

چپ و اسلامیسم: بازنگری کوتاهی از یک خطای بزرگ

جایگاه چپ در دوره‌ای سرنوشت‌ساز

چشم‌انداز کنونی جنبش دانشجویی

بیداد کرونا و روزمرگی فاجعه: نقدی بر مواجهه‌ی چپ با بحران کرونا

نرمالیزه‌سازی بحران کرونا و چالش چپ (۲): بازاندیشی در معنای کشتار جمعی | امین حصوری

نرمالیزه‌کردن بحران کرونا و چالش چپ | امین حصوری

به بهانه‌ی صد و پنجاهمین سالگرد تولد «لنین» + دو کتاب و یک مقاله

کرونا و حقه بازی اسلامی برای رفع تحریم اقتصادی! “چپ ضد امپریالیست” کی سر عقل خواهد آمد؟

سوسیال‌دمکراسیِ ضدانقلابی در اتریش

کدام چپ؟ نگاهی بر دگردیسی چپ

تامین رهبری کمونیستی در مبارزات اعتراضی ( باز هم در باره شعار دادن بر علیه اپوزیسیون)

ساعی چگونه «مناسک حج اول ماه مه» را بجا آورده است؟!

سناریویی برای نقش‌های کمرنگ

چپ: نوسان در میان بیم و امید

چرا چپ ۱۷ اسفند ۵۷، زنان را در خیابان تنها گذاشت / فروغ اسدپور

چرا راست‌ها، نی‌نی را از لولوی چپ می‌ترسانند؟ مک‌کارتیسم اعتدالی

نقد مارکسیسم دربارۀ نظریۀ روانکاوی

چپ باید از دونالد ترامپ بیاموزد

گزارش های “کار و تولید” ابزار دست روشنفکران ارگانیک

کارنامه‌ی ما در بزنگاه تاریخی

جمهوری اسلامی درگیر جنگی با نتیجه باخت، باخت (۲)

درگذشت یکی از متفکران برجسته‌ی چپ: سمیر امین (۱۹۳۱-۲۰۱۸ )

کدام چپ ؟