بایگانی

چپ باید از دونالد ترامپ بیاموزد

گزارش های “کار و تولید” ابزار دست روشنفکران ارگانیک

کارنامه‌ی ما در بزنگاه تاریخی

جمهوری اسلامی درگیر جنگی با نتیجه باخت، باخت (۲)

درگذشت یکی از متفکران برجسته‌ی چپ: سمیر امین (۱۹۳۱-۲۰۱۸ )

کدام چپ ؟    

نقد آنارشیسم

ناکارآیی تئوری کارل مارکس

چرا چرخش؟    درباره دولت-محوری چپ

سه نوشته درباره نیروی چپ و جامعه‌گرایی

شبحی بر فراز ایران در چرخش است: شبح جنگ!

مشکلِ افسانه‌های چپ‌گرایانه درباره‌ی سوریه

مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر

ملاحظاتی دربارۀ شعار رو به رشدِ «مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر»

درس‌های اکتبر

مراد ثقفی: این وظیفه چپ ‌است که ملت بسازد

ملاحظاتی تاکتیکی و سیاسی دربارۀ کارزار «دختران خیابان انقلاب»

اعتراض علیه برگزاری جشن سالگرد انقلاب ۵۷ به‌دست سفارت جمهوری اسلامی ایران در هتل ماریتیم در برلین

ملاحظه‌ای بر منشاء خیزش دی ماده ۹۶ در ایران

روند ازهم پاشیدگی حکومت و راهکار چپ

چپ و یهودی‌ستیزی: تاملی بر یک کارنامه ناخوشایند

آیا مسیری هست؟!

بیانیه کانون نویسندگان ایران در تبعید: یاد سعید سلطانپور در سی و هفتمین سالگرد جانباختن او گرامی باد

چرا چپ ایران باید نگران “جبهۀ کردستانی” باشد؟

چاپ دوم کتاب های گاندی و استالین، و گاندی، گونه ای زندگی در بازار کتاب

نقش روایتگری در انقلاب

«چپ تاریخ شکست‌هاست»

چپ اروپا چه باید بکند؟

انشعاب‌های احزاب ایرانی در جبهه چپ از سال ۱۹۰۴ تا سال ۲۰۰۴ و چند رویداد تاریخی در ایران در صد سال گذشته

ژیژک: بعضی وقت‌ها باید از ارادۀ اکثریت تخطی کرد

«جنبش چپ»، دشمن ایران