بایگانی

ذره خدا

آیا مَغزفُسیل‌های سیاسی، ممکن است زنده شوند از کُمای رو به مرگشان؟!، و از عقاید ورشکسته چپی تا راست …

پیشنهاد پرداخت مستقیم نقدی ارز (یورو یا دلار) به همه مردمان ایران، به منظور تفکیک تحریم عیله حکومت ا …

یک پیشنهاد بشردوستانه به اسرائیلی ها، حالا که شما و هم پیمانان غربی تان جرئت زدن سر هیولای ج.ا در ای …

دیکتاتوری

پانوشت مهم نقش مسئله مدرک گرایی عامل اصلی فساد آموزشی در ایران است، و مشکلات اقتصادی

توهم امپراتوری

برخی از نتایج کمبود حکمرانی مردمی و ملی، پیشنهادهایی که حاکمان ج.ا عمل می کردند هم به نفع خودشان بود …

اندک سوگ نامه ای برای روزگار مستمر قربانی شدن مردم ایران!، پیشنهاد برخی موارد همبستگی برای گذار به …

صلح

نکاتی بیشتر درباره اهمیت بازدارندگی داخلی، چرا عبرت نمی‌گیرند از سرنوشت شوروی؟!

روز صفر نابودی اهریمن های صهیونیستی تا داعشی…اینها (مظلومیت ها تا توحش ها) واقعی اند!

پیشنهادهایی برای گذار مسالمت‌آمیز به حکمرانی مردمی نوین به جناب ج.ا و مخالفانش!

آزادی و رهایی و عدالت و حقوق بشر

پیشنهاد پاسخ مناسب عملی ج.ا به سیاست عمل‌گرایی چین (اشتباه شاید سهوی و اما بسیار غلط شبهه تایید تهد …

جنگ اباطیل: راهبردهای پیشنهادی فوری به بخش ملی نیروهای مسلح و امنیتی (ارتش، سپاه، انتظامی و…)، د …

انتقاد مهم به مسئولان سایت بالاترین + پیشنهاد سازنده