بایگانی

حق تحصیل؛ حق نقض شده از کودکان افغان در ایران از گذشته تا امروز

هر دو روی سکه پناهندگی

«با کرامت انسانی» شعار امسال ۱۸ دسامبر، روز جهانی مهاجران و پناهنده‌ها

ضرب و شتم و تعرض به کرامت یک پناهنده ترنس‌زن در ترکیه

مستند «بچه‌های رنگین‌کمان» ساخته آرام بلندپز – قسمت دوم: هویت جنسی

مستند «بچه‌های رنگین‌کمان» ساخته آرام بلندپز – قسمت اول: گرایش جنسی

رکسانا پناهجوی ترنس؛ قربانی تجارت زندان در آمریکا

تجربیات زندگی در هلند (۶) – مصاحبه با خانم شهرزاد

کمک به پناهندگان بی خانمان در هلند

تجربیات زندگی در هلند (۹) – مصاحبه با خانم سپیده

تجربیات زندگی در هلند (۱۴) – مصاحبه با آقای سعید

خبرنامه هفتگی – سرخط خبرهای هلند و ایران (شماره‌گان ۱ تا ۴)

تجربیات زندگی در هلند (۱۰) – مصاحبه با خانم ناهید

تجربیات زندگی در هلند (۱۶) – گفتگو با آقای مجتبی

تجربیات زندگی در هلند (١١) – مصاحبه با آقای مانی

مطالبی پیراموان راهنمای شهروندی و آزمون شهروندی در هلند

تجربیات زندگی در هلند (۱۲) – مصاحبه با خانم لادن

تجربیات زندگی در هلند (۴) – مصاحبه با خانم راضیه

تجربیات زندگی در هلند (۷) – مصاحبه با خانم آتوسا

تجربیات زندگی در هلند (۱۰) – مصاحبه با خانم آناهیتا

تجربیات زندگی در هلند (۱۵) – مصاحبه با آقای امیر

تجربیات زندگی در هلند (۸) – مصاحبه با آقای کریمی

تجربیات زندگی در هلند (۴) – گفتگو با آقای کامران مصطفوی

کلیشه‌های مخرب سبب رد پناهجویی هم‌جنس‌گرای ۱۸ساله افغان شد

تجربیات زندگی در هلند (۵) – مصاحبه با آقای مجتبی بخش اول و دوم

تجربیات زندگی در هلند (۳) – مصاحبه با خانم افسانه

بیرکار و میرزاخانی؛ انعکاس خبر یک جایزه

آیا هر کمپانی‌ای حق دارد اسپانسر جشن افتخار هم‌جنس‌گرایان باشد؟

دلیل رد درخواست پناهجویی: «به اندازه کافی همجنسگرا نیست»

شرایط بد پناهجویان در «کمپ موریا» در جزیره لسبوس یونان