بایگانی

قوانین ضدپناهندگی در قرن بیست و یکم!

دویدن از «کف خیابان» تا اردوگاه پناهجویان:‌ پای صحبت بهاره گلشن

مهری نبی‌زاده بر دوش همسرش جان باخت

بیانیه شورای همبستگی پناهجویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه

نگاهی به کتاب «هیچ دوستی به جز کوهستان» به قلم بهروز بوچانی

دودِ «دیگرسازی» از افغان‌ها و اقلیت‌ها به چشم کل جامعه‌ی ایران می‌رود

هر دو روی سکه پناهندگی

«با کرامت انسانی» شعار امسال ۱۸ دسامبر، روز جهانی مهاجران و پناهنده‌ها

ضرب و شتم و تعرض به کرامت یک پناهنده ترنس‌زن در ترکیه

مستند «بچه‌های رنگین‌کمان» ساخته آرام بلندپز – قسمت دوم: هویت جنسی

مستند «بچه‌های رنگین‌کمان» ساخته آرام بلندپز – قسمت اول: گرایش جنسی

سخنرانی فعال جامعه ترنس و پناهجویان به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان

رکسانا پناهجوی ترنس؛ قربانی تجارت زندان در آمریکا

کلیشه‌های مخرب سبب رد پناهجویی هم‌جنس‌گرای ۱۸ساله افغان شد

دلیل رد درخواست پناهجویی: «به اندازه کافی همجنسگرا نیست»

ایران و پناهندگانش

فرانسه در فهرست کشورهای امن برای همجنسگرایان تجدیدنظر می‌کند

دادگاه عدالت اروپا: آزمایش روانشناسی برای تعیین گرایش جنسی پناهجو مجاز نیست

هشدار نسبت به خطر جدی اخراج پناهجویان از ترکیه

پناهجویی و موقعیت زنان

جغرافیای اندوه

پناهجوستیزی، اسلام‌هراسی و تبعیض نژادی در «دموکراسی کامل اروپایی»