بایگانی

اعتراض دبیر کل شبکه سراسری نمایندگان محیط کار انگلستان به سرکوب اتحادیه آزاد کارگران ایران

احضار پروین محمدی برای تحمل یک سال حبس

قانون کاری که کارگران می‌نویسند!

اعتصاب کارگران، همبستگی سراسری برای مطالبات معیشتی یا جرقه‌ای برای تغییرات بنیادین؟

جنبش کارگری در ایران: مطالبات معیشتی و صنفی یا تغییرات سیاسی

وضعیت زندان زنان «شهید کچوئی» از زبان فعال کارگری پروین محمدی

پروین محمدی: با ابراز مشکلات کارگران از محاکمه نجات نخواهید یافت.

کمپین حمایت از جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی

دو اطلاعیه از کانال مستقل کارگران هفت تپه

آخرین وضعیت پروین محمدی و سپیده قلیان

دستگیری پروین محمدی و جعفر عظیم زاده؛ تدام سرکوب و بگیر و ببند فعالین کارگری و اجتماعی

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون دستگیری جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی

«شرم بر حاکمانی که فریاد حق خواهی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، پاسخ آنان را با بازداشت و زند …

در بالای نردبان اجتماعی، دنیا برای مردان است/ناظرین خاموش موجب تشدید آزارهای جنسی در محیط کار می‌ش …

پروین محمدی: یا مرگ یا زندگی

قدرت کارگران در اعتصاب و اتحاد است

پروین محمدی: هرگونه تلاش برای ایجادتغییرات ضد کارگری در قانون کار و دامن زدن به اخراج و فقر،باخشم ف …