بایگانی

گروه مبارزان خراسان مرکزی درباره منشور مطالبات حداقلی: گرداب‌ تایید‌ و یا تکذیب‌

حزب به مثابه‌ی “روشنفکر جمعی”

بازی خارج از زمین سیاست مسلط

رویکردی یکپارچه به روش شناسی، دیالکتیک، شناخت و پراکسیس. ویراست دوم

فراروی از فلسفه به روش شناسی انقلابی

روش شناسی انقلابی

درآمدی بر انقلاب‌های قرن بیستم

در اعتراض به سکوت؛ در هم‌صدایی با متنی از شب‌نامه‌ی میخک

نظریه‌ی مارکسیستیِ رسانه‌ها | دانیل چندلر | ترجمه: روزبه آبکناری

گزارش فوتبال و فرایند کافئین‌زدایی کردن از مبارزه در عصر اعتدال

معرفی سه ویژه نامه به مناسبت هشت مارس!

نیولیبرالیسم از نگاه زنان برگردان: امین حصوری

نقدی بر فیلم کوتاه اکثریت سرکوب شده

ماشین تخریب یک روز هم متوقف نمی‌شود | گفتگو با مورخ اسرائیلی، ایلان پاپه | مترجم: مارال س

جایگاه آگاهی آشتی‌ناپذیر در مبارزه علیه نظم موجود

دولت‌های اروپایی در جایگاهی نیستند که از ما ناشهروندان بپرسند چرا به اینجا آمده‌ایم

آزمون تاریخی ما در مواجهه با تاریخ انقلاب ۵۷

زنده‌گی تاریخ در تاریخ زنده‌گان

مزاحمت خیابانی و پدیده‌ی نامریی و بیش-رویت‌‌پذیری || پراکسیس

از دوچکه چه می‌توان آموخت؟ جنبش دانشجویی، حلقه‌ی اتصال مبارزات رهایی‌بخش

روایت‌ها و رویاها (بخش دوم) |

معلولان و محرومیت از حقوق اجتماعی

روایت‌ها و رویاها (بخش اول)، علی بهرنگ

در امتداد بحثی درباره‌ی ماهیت کشتارهای دهه شصت

در باب عبور از یک گسل تاریخی | پراکسیس

انزجاریه‌ای در باب واکنش‌ها به کشتارهای اخیر ساکنین اشرف

چکیده انتخابات

آن‌چه مردم ایران نباید درباره‌ی بازار آزاد بدانند! | عابد توانچه

سیاست رادیکال و خطای انضمامی بودن و واقع گرایی

دعوت به بازخوانی‌ِ میراث گذار از «آپارتاید» در آفریقای جنوبی | پراکسیس