بایگانی

بافتارمندی Kontextualität

لوگوی نبض‌ایران

برنامه‌ریزی برای پایش در سطح محلی

لوگوی نبض‌ایران

مطلب آموزشی: نظارت بر ارائه خدمات عمومی، راهی برای تشویق به مسئولیت‌پذیری بیشتر

داده و مسئولیت‌پذیری

داده و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی: پیش‌درآمدی بر پایش عملکرد نهادهای حکومتی با استناد به شواهد

لوگوی نبض‌ایران

مجموعه ابزار و روش‌های پایش برای کنشگران

لوگوی نبض‌ایران

نظارت بر ارائه خدمات

لوگوی نبض‌ایران

بررسی مورد: تشویق به مسئولیت‌پذیری بیشتر در زیمبابوه

لوگوی نبض‌ایران

پایش بودجه روشی برای تشویق به مسئولیت‌پذیری و شفافیت

لوگوی نبض‌ایران

روش‌هایی برای تشویق به مسئولیت‌پذیری مسئولان

لوگوی نبض‌ایران

مثال‌های توصیفی در زمینه پایش

لوگوی نبض‌ایران

مجموعه ابزار و روش‌های پایش برای کنشگران

لوگوی نبض‌ایران

بررسی موردی و نمونه‌های موفق پروژه‌های پاسخگوسازی حکومت (زیمبابوه و اردن)

لوگوی نبض‌ایران

راهنمایى بر اجراى ممیزی اجتماعى در آفریقاى جنوبى

داده و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی: پیش‌درآمدی بر پایش عملکرد نهادهای حکومتی با استناد به شواهد

پرونده ناقض حقوق بشر: اکبر هاشمی رفسنجانی

پرونده ناقض حقوق بشر: اکبر هاشمی رفسنجانی

رفسنجانی؛ انکار و توجیه کشتار ۶۷

لاجوردی: کسی را شکنجه نمی‌کنیم، از زندانیان بپرسید

ناقض حقوق بشر: حسینعلی نیری

تداوم چهار دهه خشونت علیه زنان در بستری از مصونیت و عدم پاسخگویی

حداقل يا حداكثر

پاسخگویی به مساﺋل جامعه و اصل ارگانیک آن

شادی امین در گفتگو با رادیو آر.اف.آی: همجنسگرایان ایران قربانی سودجوئی کسانی شده‌اند که مدعی درمان …

پلاسکو پس از چهل روز؛ هیچ مسئولی پاسخگو نیست

پروژه پایش مجلس اردن

بررسی موردی – پروژه پایش مجلس در کشور اردن

ویدئوی آموزشی: راه‌های تشویق به مسئولیت‌پذیرسازی مقامات

هفت سال گذشت، عاملان قتل ندا آقا سلطان هنوز محاکمه نشده‌اند

با گذشت ۷ سال از کشتار ۲۵ خرداد ۱۳۸۸، عاملان آن هنوز محاکمه نشده‌اند

۵ سال پس از قتل هاله‌سحابی و عدم پاسخگویی درباره مرگ او

بازرسان پرونده فاجعه هیلزبورو خواستار پاسخگویی پلیس شدند

فراخوان فوری نهادهای حقوق بشری ترکیه به جامعه جهانی: شرایط، وخیم و وضعیت ما اضطراری است