بایگانی

آزادی و رهایی و عدالت و حقوق بشر

درباره فرمانروایی مردمی (سکولار دمکراسی)؟، اسیرکُشی (امثال محسن شکاری)، نمونه‌ای دیگری بر نانظامی …

صلح حقیان: آخوندیسم چیست؟ و آنالیز تئوریک تا عملی، از برآمدن تا برکناری حکومت آخوندیسمی از ایران

فقه اسلام نیست؛ اسلام قرآن نیست؛ و دین هم قرآن نیست!

ولایت فقیه مادام العمر نیست، افرادی که چنین تصوری دارند اشتباه می کنند!

انتخابات چه مفهومی دارد؛وقتی مصلحت یک ملت در اختیاراین چندنفراست؟!!

حقوق، مقوله‌ای مدنی است نه دینی

پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی، عبدالحم …

فریب و غش در معامله؛وقتی قورباغه جای قناری رنگ می شود

پروژه پایش مجلس اردن

بررسی موردی – پروژه پایش مجلس در کشور اردن

چندسال پیش (ویژه انقلاب ۵۷)؛ تیتر خبر - محمد شوری

سخنی که طنز ومضحکه عام وخاص شد!

چند سال پیش(۳۴)؛۷خرداد۱۳۵۹اولین دوره تشکیل پارلمان پس از انقلاب (روز قانون و هفته مجلس)

نماینده اسرائیلی متهم به حمایت از ایران شد

نظام پارلمانی: دموکراسی – سیدنی هوک، بازبینی جین بتک الشتین/ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند