بایگانی

مصاحبه ام با بخش آذربایجانی صدای آمریکا: رویکرد جانبدارانه ایران در سوریه و عراق و حمایت از گروه های شیعه و علوی در مقابل گروه های سنی، سیاست برادری و “وحدت اسلامی” را که جمهوری اسلامی ادعای پرچمداری آن را داشت بی اعتبار کرده است.

جنبش استقلال خواهی در اسکاتلند و تاثیرات آن بر ایران، احمد هاشمی

مصاحبه احمد هاشمی با روزنامه ایتالیایی لیندرو در ارتباط با داعش

مصاحبه احمد هاشمی با صدای آمریکا درباره تحولات ترکیه

ایران برگ‌های برنده خود در عراق را از دست می‌دهد – احمد هاشمی

ایران برگ‌های برنده خود در عراق را از دست می‌دهد

سفر روحانی به ترکیه و بازی با کارت سوریه

سفر اردوغان به آلمان با نیم نگاهی بر آرای ترک تباران

چرا جمهوری اسلامی از شادی کردن مردم هراس دارد؟ احمد هاشمی

آیا مجازات اعدام به ترکیه باز می‌گردد؟

حقوق بشر، پاشنه آشیل جمهوری اسلامی، احمد هاشمی

ده شگفتی انتخابات محلی و شهرداری‌ها در ترکیه، احمد هاشمی

نقش قومیت، مذهب و مهاجران در انتخابات ترکیه، احمد هاشمی