بایگانی

وبینار: سازمان‌یابی طبقه کارگر – با حضور محسن حکیمی (۱)

مروری بر گفت‌وگوی ناصر مهاجر با رادیو زمانه* با عنوان کرونا از نگاهی تاریخی

تحلیل وضعیت اقتصادی: از کدامین دیدگاه و با کمک چه مفهوم‌هایی

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش دهم و پایانی) با مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۹) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار: نئولیبرالیسم ایرانی

وبینار: همجنس‌گراهراسی و تراجنس‌هراسی در خانواده و قانون

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۸) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار «ویروس عالم‌گیر و هندسه بحران‌های ما» با پرویز صداقت، پژوهشگر اقتصاد سیاسی – جلسه چهارم

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۷) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار «ویروس عالم‌گیر و هندسه بحران‌های ما» با پرویز صداقت، پژوهشگر اقتصاد سیاسی – جلسه سوم

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۶) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار «ویروس عالم‌گیر و هندسه بحران‌های ما» با پرویز صداقت، پژوهشگر اقتصاد سیاسی – جلسه دوم

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۵) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «ویروس عالم‌گیر و هندسه بحران‌های ما» با حضور پرویز صداقت، اقتصاددان و پژوهشگر اقتص …

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش۴) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «کرونا از نگاهی تاریخی» با حضور ناصر مهاجر، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار: بحران کرونا و منطق ادغام و انزوا – مراد فرهادپور

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «دولت غارتگر و توسعه اقتصادی» با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

کودکان زندانیان و محافظت از آن‌ها در برابر استرس و اضطراب هنگام بحران

وبینار مسئله «تقصیر» – عبدالکریم لاهیجی و محمدرضا نیکفر

وبینار سوم: اعتراضات کارگری و ورشکستگی قانون کار

وبینار دوم «دفاع از حقوق کارگران ایران در عرصه بین‌المللی» با حضور سعید تقوی

وبینار «دفاع از حقوق کارگران ایران در عرصه بین‌المللی»

وبینار «بررسی فیلم‌های منتشر شده از اجلاس خبرگان رهبری»

زبان فارسی ایران، افغانستان و تاجیکستان؛ یک زبان یا سه زبان؟

شهر و شهروندی در آیینه ی ازهم فروریختن ساختمان پلاسکو

سعادت و سیاست – وبینار زنده گفت‌وگو با مهدی خلجی