بایگانی

واکسن برکت

ایران در اوج شیوع ویروس کرونا، برای یک واکسنِ نیازموده، راهِ میانبر ساخت

رکورد زنی خامنه ای

رکورد زنی از نوع خامنه‌ای

کرونا

گزارشی تکاندهنده از سونامی کرونا در ایران

از یک فایل اِکسل تا ترویج واکسن‌هراسی در یک روز

سونامی مرگ کرونا

سونامی کرونا در ایران قربانی میگیرد

کرونا ویروس

پاندومی کرونا ویروس موهبتی برای خامنه‌ای

چرا مردم ایران برای واکسن به ارمنستان هجوم آوردند

چرا مردم ایران برای واکسن به ارمنستان هجوم آوردند؟!

موج چهارم بحران کرونا و شرایط اسفبار اقشار فرودست جامعه

دلالی گسترده تخت بیمارستانی و پرستار خانگی

درس‌هایی از یک سال کوویدی

میزان واکسیناسیون کرونا در ایران کم‌تر از یک درصد است!

بخش خصوصی، دولت و ماجرای واردات واکسن کرونا

نباید اجازه داد رژیم ایران در واکسینه کردن رایگان مردم از خود سلب مسئولیت کند

ارجحیت سود مالی بر مردم

تجارت واکسن کووید-۱۹

بازی با جان مردمِ جهان در رقابت شرکتهای تولید کننده واکسن کرونا

طرح حذف غربالگری همچنان در دستور کار مجلس است/ تسلط سیاست بر بدن زنان

کرونا و شایعات تئوری توطئه

بیانیه ۴۸ تشکل دانشجویی پیرو مطالبه واکسن رایگان و حق بر سلامت عمومی

خودکفایی از فایزر چگونه ممکن می‌شود؟ اقتصاد التقاطی رویاروی اقتصاد مقاومتی

واکسیناسیون رایگان، استاندارد، فوری و همگانی حق مردم است

گذار از جمهوری اسلامی

اعترا ض ۵۰۰ شخصیت و نهاد حقوق بشری به فرمان خامنه‌ای

کانون مدافعان حقوق‌بشر: شهروندان ایرانی در معرض کشتار بی‌صدا و خاموش قرار دارند

خامنه‌ای روز پنجشنبه ١٩ دیماه گفت :”ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع است”!

سخنان علی خامنه‌ای در مورد واکسن کرونا دانش ستیز و ناقض حق زندگی میلیون‌ها ایرانی است

به هشتگ «واکسن بخرید» بپیوندیم و به تحریم خامنه‌ای نه بگوییم!

پاندمی کرونا در خدمت خلق یک جهان جدید

واکسن کرونای ملی – طرحی از عابد زارعی

واکسن کرونا و تحریم‌ها!

واکسن بخرید!

واکسن کرونا و تحریم‌ها!

واکسن کرونا و تحریم‌ها!