بایگانی

چرا مردم ایران برای واکسن به ارمنستان هجوم آوردند

چرا مردم ایران برای واکسن به ارمنستان هجوم آوردند؟!

موج چهارم بحران کرونا و شرایط اسفبار اقشار فرودست جامعه

دلالی گسترده تخت بیمارستانی و پرستار خانگی

درس‌هایی از یک سال کوویدی

میزان واکسیناسیون کرونا در ایران کم‌تر از یک درصد است!

بخش خصوصی، دولت و ماجرای واردات واکسن کرونا

نباید اجازه داد رژیم ایران در واکسینه کردن رایگان مردم از خود سلب مسئولیت کند

ارجحیت سود مالی بر مردم

تجارت واکسن کووید-۱۹

بازی با جان مردمِ جهان در رقابت شرکتهای تولید کننده واکسن کرونا

طرح حذف غربالگری همچنان در دستور کار مجلس است/ تسلط سیاست بر بدن زنان

کرونا و شایعات تئوری توطئه

بیانیه ۴۸ تشکل دانشجویی پیرو مطالبه واکسن رایگان و حق بر سلامت عمومی

خودکفایی از فایزر چگونه ممکن می‌شود؟ اقتصاد التقاطی رویاروی اقتصاد مقاومتی

واکسیناسیون رایگان، استاندارد، فوری و همگانی حق مردم است

گذار از جمهوری اسلامی

اعترا ض ۵۰۰ شخصیت و نهاد حقوق بشری به فرمان خامنه‌ای

کانون مدافعان حقوق‌بشر: شهروندان ایرانی در معرض کشتار بی‌صدا و خاموش قرار دارند

خامنه‌ای روز پنجشنبه ١٩ دیماه گفت :”ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع است”!

سخنان علی خامنه‌ای در مورد واکسن کرونا دانش ستیز و ناقض حق زندگی میلیون‌ها ایرانی است

به هشتگ «واکسن بخرید» بپیوندیم و به تحریم خامنه‌ای نه بگوییم!

پاندمی کرونا در خدمت خلق یک جهان جدید

واکسن کرونای ملی – طرحی از عابد زارعی

واکسن کرونا و تحریم‌ها!

واکسن بخرید!

واکسن کرونا و تحریم‌ها!

واکسن کرونا و تحریم‌ها!

آنچه درباره جهش ویروس کرونا باید بدانیم

جمهوری اسلامی برای واکسن کرونا نیز بودجه ای نمی دهد

آیا واکسن کرونا را زودتر از آنچه پیش‌بینی شده خواهیم داشت؟