بایگانی

دولت در سایه، دولت پنهان، دولت سایه(مجموعه اول)

مجموعه ای پیرامون قتل های زنجیره ای واجا

سرویس بهداشتی جاسوسان

پیرامون«قتل های زنجیره ای»(قسمت سوم وپایانی)

پیرامون«قتل های زنجیره ای»(قسمت دوم)

پیرامون«قتل های زنجیره ای»

پیرامون«قتل های زنجیره ای»(قسمت اول)

قلب حقیقت درماجرای مک فارلین!

قلب حقیقت درماجرای مک فارلین!

افشای ورودمخفیانه مک فارلین به ایران،ماجرایی که قلب حقیقت شد،درششمین فایل ویدئویی محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار بیکار) https://www.youtube.com/watch?v=htzBU_EP8jg

افشای ورودمخفیانه مک فارلین به ایران،ماجرایی که قلب حقیقت شد،

محمد شوری

منبع خبری آمدنیوز!؟

شنودشیطان(قسمت دوم)

وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان؟

احمدی نژاد، کوتوله ای که غول شد! – محمد شوری

بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین[1]

این یک داستان واقعی ست:بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین

دم خروس۱۶(26دی ماه57؛)شاه نرفت،آمد!

دم خروس۱۶(26دی ماه57؛)شاه نرفت،آمد!

دم خروس(حزب ولایت فقیه)

دم خروس:حزب ولایت فقیه(مجموعه دوم)

نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟

نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟

نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟

محمد شوری

اجتهاددرمقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران

چندسال پیش(ویژه انقلاب57) تیترخبر

چندسال پیش(ویژه انقلاب57) تیترخبر

مصاحبه ای منتشر نشده، با خانواده ی مجید شریف/محمد شوری

اسلام را از مسیر اصلی منحرف کردیم!این یک داستان واقعی ست

سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست

اندر احوالات من…دولت سایه و…(9)

اندر احوالات من (8)…دولت سایه و…

اندر احوالات من…دولت سایه و…(7)

اندر احوالات من…دولت سایه و….(6)

اندر احوالات من (5)..دولت سایه و…

اندر احوالات من(4)…دولت سایه و…

اندر احوالات من(2)…دولت سایه و…

نقشه پیش فرض در دست های آلوده