بایگانی

عکس، شماره موبایل، تلفن و آدرس محل کار مرتضی اشراقی عضو هیئت مرگ سال ۶۷

اطلاعیه‌ی دیده‌بان ایران: رئیس جمهور متهم به جنایت علیه بشریت به سازمان ملل می‌رود

اعتراف نیری حاکم شرع هیئت مرگ به قتل عام ۶۷

اعتراف نیری حاکم شرع هیئت مرگ به قتل عام ۶۷

رشید میگفت مادرم هیچکس را جز من ندارد ، اگر اعدامم کنند…

نامه پدری زندانی به دخترش در آغاز سال تحصیلی و فرجامی به تلخی گل‌های داوودی

کمیسیون مرگ چه بود و اعضای آن چه کسانی بودند

کمیسیون مرگ چه بود و اعضای آن چه کسانی بودند؟ + کلیپ

اعدام نوه “ابوذر زمان” به حکم امام امت!

نگاهی به کارنامه ابراهیم رییسی در دستگاه قضا «جنایتکار تاریخ» در راه پاستور

دفاع ابراهیم رئیسی از کشتار ۶۷: افتخارم این است

ماجرای ابراهیم: رد خون – طرحی از ایمان رضایی

کسی را که به کمتر از اعدام محکوم کرده‌اید به چه ملاک اعدام می‌کنید؟

دفاع پورمحمدی از اعدام‌های غیر‌قانونی تابستان ۶۷؛ رویه‌ای خطرناک با پیامدهای ناگوار

دفاع علی رازینی از کشتار ۶۷

ناقض حقوق بشر: حسینعلی نیری

مریم در مقابل هیئت مرگ!

حکم سنگین آقای منتظری فقط برای ارعاب است؟