بایگانی

از سنگر کارگران هفت تپه و هپکو

گامی بزرگ در مبارزات کارگری هفت تپه!

واگذاری عپکو تأمین اجتماعی

ویدیو: خصوصی‌سازی جدید هپکو پشت نام تأمین اجتماعی

هپکو، تابلوی بی لیاقتی جمهوری اسلامی

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برخوردهای پلیسی، امنیتی با کارگران نیشکر هفت تپه، هپکو …

خصوصی‌سازی و کارگران در ایران: نمونه‌ی هپکو

همبستگی کارگران آرژانتین با کارگران آذرآب و هفت‌تپه و شهرداری کوت عبدالله (+دربارۀ حق دفاع کارگران …

هپکو، داستان یک خصوصی‌سازی سیاه

حمله به کارگران هپکو

باتوم «عدالت» بر فرقِ سر کارگران هپکو

هپکو اذرآب - کنترل کارگری

هپکو و آذرآب: سلاح نظارت کارگری درجنگ واگذاری‌ها

واگذاری هپکو به قرارگاه خاتم النبیاء

ارزیابی از اعتراضات ۴ روزۀ هپکو: در چنبرۀ بی‌برنامگی، زیر تیغ تصاحب سپاه

حراج فروش هپکو سال 98

ویدیو: گزارش تحلیلی دربارۀ حراج دوبارۀ هپکو در سال ۹۸

اعتراضات کارگری و مردمی نه “صنفی” که اساسا “سیاسی” است .+ ویدیو

نیشکر هفته‌تپه،‌ پولاد اهواز و هپکو هم پیوند و هم‌سرنوشت

هپکو

هپکو: استعفای مالک، ورود دولت به مسأله و چالش جدید کارگران!

هپکو: معلق میان مرگ و زندگی

ما تروریست نیستیم! کارگریم…