بایگانی

تشکیل نخستین یگان نظامی کوییر علیه داعش

من کوییر و معلول هستم: آیا هرگز برایت سکسی خواهم شد؟

من یک لزبین اوتیستیک هستم

آسیب پذیری اقلیت‌جنسی و قاچاق انسان

ضرب و شتم دوپناهجوی هم‌جنس‌گرا تا حد مرگ در کمپی در آلمان 

گروه مسلح اسلامگرا در برلین «زنان منحرف و مردان زن نما» را تهدید می‌کند

«ما در چچن گی نداریم… اعوذ بالله من الشیطان الرجیم»

خوشبختی با معلولیت در کنار دو پدر

شهردار لندن خطاب به جامعه ال‌جی‌بی‌تی: شما پادزهر نفرت و غم هستید

الاهه بقراط: زندگی کن و بگذار زندگی کنند.

هدایت سلطانزاده: ما که نمی توانیم پلیس گرایش جنسی باشیم

ترنس مرد گی، ترنس زن لزبین

کانادا راهنمای جدیدی برای بررسی اظهارات پناهجویان اقلیت جنسی صادر کرد

چگونه یک رابطه‌ی گی را حفظ کنیم

ایرانیان تورنتو در اعتراض به سرکوب و اعدام هم‌جنس‌گرایان در ایران

مردی در چین بابت مداخله پزشکی اجباری در گرایش جنسی غرامت و عذرخواهی رسمی می‌گیرد

صبری نجفی: عشق به فرزندان علی رغم تفاوت‌ها

حمید نوذری: طرح موضوع هم‌جنس‌گرایی و ایجاد گفتمان حول آن مهم است.

اختلاف سنی در روابط لزبین‌ها

بانو صابری: زمان تغییر فرا رسیده است!

علیرضا کاظمی: آموزش جنسی و جنسیتی از کودکی برای پیشگیری از فوبیا

پروین اشرفی: باید برابری را به همه عرصه ها بکشانیم.

حامد فرمند: تغییر از ما و آموزش‌مان به کودکانمان شروع خواهد شد.

شری- ام: حق همجنسگرایی را از دیگران دریغ نکنید

اعظم بهرامی: ما باید کنار اقلیت‌های جنسی بایستیم

سیروس ملکوتی: جامعه امروز این تبعیض‌ها را نمی‌پذیرد

مینو همیلی: باید با فرهنگ عشق‌کُش جمهوری اسلامی مبارزه کرد

شهرزاد مجاب: این همه خشونت و نفرت از کجا می‌آید؟

غزل صدر: حق مالکیت بر بدن را به رسمیت بشناسیم.

زیبا کرباسی: شعرش را به “شش رنگ” تقدیم می کند Yes To Change!