بایگانی

صدای ما را از هفت تپه زیر بمباران می شنوید؟

از سنگر کارگران هفت تپه و هپکو

اعتراضات و دستاوردهای کارگران نیشکر هفت تپه

گامی بزرگ در مبارزات کارگری هفت تپه!

هفت تپه‌ای‌ها همه مدال‌ها را از آن خود کرده‌اند

چون در هفت تپه اتفاق می‌افتد 

پیژامه‌های سفید بر سرنیزه‌های شکست بورژوازی در هفت تپه

به مناسبت اول ماه می، روز جهانی کارگر-کارگران ال‌جی‌بی‌تی را ببینید، آنها هم طبقه‌ای شما هستند

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: در آستانه یازده اردیبهشت، روز کارگران هستیم!

اولین اعتصاب سال نو و قرن نو در هفت تپه!

اعلام همبستگی “کمیسیون های کارگران” اسپانیا با مهران رئوف و کارگران هفت تپه

اطلاعیه عمومی شماره یک به مردم ایران: از کارگران هفت تپه

هفت تپه: از “کارگر ناجی است” به “کارگر ناجی نیست”

“شورا در فعالیت ما جاری است” – نگاهی به تجربه شورای کارگری هفت‌تپه

رهبری واحد، “غایب” بزرگ جنبش هفت تپه

از مینو تا هفت تپه، مبارزه بی‌حاصل کارگران در زمین سرمایه‌داران

بیانیه در حمایت از فراخوان کارگران هفت‌تپه و اسماعیل بخشی!

حکم‌ اعدامش را گویی مسیٔولین صادر کرده بودند

دستاوردهای مبارزات هفت تپه از خرداد ۹۹ تا امروز

کارگران هفت تپه آبدیده تر از آن هستند که تسلیم شوند!

مطالبه از مجلس و قوه قضائیه برای مجازات قوه مجریه اشتباه است

هفت تپه و خطر از دست رفتن استقلال کارگری

کارگران و فعالین مستقل کارگری هفت تپه و درس شرافت و آزادگی

اتحاد و همبستگی طبقاتی رمز موفقیت کارگران هفت تپه

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش اول): بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۲تا ۱۳۹۹

حضور یگان ویژه ضدشورش در هفت تپه برای مقابله با کارگران اعتصابی

جایگاه کنترل و نظارت، ادارۀ شورائی و مالکیت کارگری در مبارزات جاری کارگران

کارگران نیشکر هفت تپه در مسیر مبارزات خود تنها نیستند

مبارزات کارگران هفت تپه، درس‌ها، تجارب و راهکارها

مبارزات کارگران نیشکر هفت‌تپه و موقعیت امروز جنبش مطالباتی!