بایگانی

کاغذ پارس هفت تپه

ویدیو: به بهانۀ اعتصاب و بازداشت کارگران کاغذ پارس هفت تپه

اخلال در روند آزادی بازداشتی‌های هفت تپه

اعتصاب هفت تپه

نه کاظمی، نه بیگی: اعتصاب کارگری (درباره اعتصاب اردیبهشت ماه هفت‌تپه)

کارنامه شورای اسلامی + ارز دولتی اسدبیگی هفت تپه

سال نو و تکرار جدال قدیم در هفت‌تپه

شکنجه مستند دیگر اثر ندارد

گرافیتی‌های حمایتی از «اسماعیل بخشی» و دیگر زندانیان تحت فشار برای طراحی سوخته ۲

برای نجات جان سپیده قلیان ، اسماعیل بخشی وعلی نجاتی و پشتیبانی از کیفر خواست آنان ؛ درخارج از کشورچه می توان کرد؟

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-95149.html

شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟

کارگران در ایران زیر شاخص نابودی

نگاهی به اعتصاب اخیر کارگران نیشکر هفت تپه

اعلام جرم اسماعیل بخشی علیه حکومت شکنجه و وظایف ما در جنبش همبستگی بین المللی کارگری

دعوت وزیر اطلاعات به مناظره شکنجه‌های «امنیتیِ» اسماعیل

نگاهی به وضعیت ایران در بخش کارگری یو.پی.آر (گزارش دوره ای جهانی)

سپیده قلیان از هفت‌تپه و آنچه در زندان بر او گذشته می‌گوید

پیام پلنوم وسیع کمیته مرکزی سازمان اتحاد فداییان خلق ایران به کارگران مبارز هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز

هفت‌تپه و وضعیت فلسفی: اجبارِ انتخاب

اعتراض، بخشی از آزادی بیان کارگران هفت تپه

درس‌های هفت‌تپه

هفت تپه - اختلاس ارزی

ویدیوی تحلیلی: هفت‌تپه در خلأ مدیریتی (چه باید کرد؟)

اتحاد و همبستگی ما کارگران تنها تضمین پیروزی مبارزات هفت تپه است

در هفت تپه چه می گذرد؟