بایگانی

از آق دره تا هفت تپه: تنگسیر طبقه کارگر ایران

همبستگی کارگران آرژانتین با کارگران آذرآب و هفت‌تپه و شهرداری کوت عبدالله (+دربارۀ حق دفاع کارگران …

در مجلس نمی توانیم از قوه قضائیه پاسخگویی بطلبیم؛ در گفتگو با پروانه سلحشوری نماینده مجلس

اتحادیه کارگران قطار، کشتیرانی و حمل و نقل انگلستان خواهان لغو احکام زندان و شلاق برای کارگران و حا …

ایران: محکومیت هفت مدافع حقوق بشر به حکم‌های سنگین زندان؛ مضحکه‌ی عدالت

در اعتراض به احکام ظالمانه و برای جلوگیری از سرکوب، خفقان و جنایت بیشتر توسط حکومت اسلامی ایران و ب …

صدور احکام سنگین علیه فعالین کارگری: چه کسی مجرم است؟!

پیرامون احکام متهمان پرونده‌ی هفت تپه

به وجدان بیدار جهانیان و نهادهای کارگری! و حقوق بشری

۱۱۱ سال نیم زندان برای هفت متهم هفت تپه

هفت تپه، زوال روزهای شکوه خوزستان

تقدیم به سپیده قلیان عزیز و همه ی آزادگان در بند

هفت تپه - محمد ولی- به تدریج2

تحریف «به تدریج» از مبارزات کارگری هفت‌تپه : نقد به روایت اسماعیل محمدولی (خبرنگار کارگری) از هفت‌ …

کاغذ پارس هفت تپه

ویدیو: به بهانۀ اعتصاب و بازداشت کارگران کاغذ پارس هفت تپه

اخلال در روند آزادی بازداشتی‌های هفت تپه

اعتصاب هفت تپه

نه کاظمی، نه بیگی: اعتصاب کارگری (درباره اعتصاب اردیبهشت ماه هفت‌تپه)

کارنامه شورای اسلامی + ارز دولتی اسدبیگی هفت تپه

سال نو و تکرار جدال قدیم در هفت‌تپه

شکنجه مستند دیگر اثر ندارد

گرافیتی‌های حمایتی از «اسماعیل بخشی» و دیگر زندانیان تحت فشار برای طراحی سوخته ۲

برای نجات جان سپیده قلیان ، اسماعیل بخشی وعلی نجاتی و پشتیبانی از کیفر خواست آنان ؛ درخارج از کشورچ …

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-95149.html

شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟

کارگران در ایران زیر شاخص نابودی

نگاهی به اعتصاب اخیر کارگران نیشکر هفت تپه

اعلام جرم اسماعیل بخشی علیه حکومت شکنجه و وظایف ما در جنبش همبستگی بین المللی کارگری

دعوت وزیر اطلاعات به مناظره شکنجه‌های «امنیتیِ» اسماعیل

نگاهی به وضعیت ایران در بخش کارگری یو.پی.آر (گزارش دوره ای جهانی)

سپیده قلیان از هفت‌تپه و آنچه در زندان بر او گذشته می‌گوید

پیام پلنوم وسیع کمیته مرکزی سازمان اتحاد فداییان خلق ایران به کارگران مبارز هفت تپه و گروه ملی فولا …

هفت‌تپه و وضعیت فلسفی: اجبارِ انتخاب

اعتراض، بخشی از آزادی بیان کارگران هفت تپه

درس‌های هفت‌تپه