بایگانی

هایده مغیثی و شهرزاد مجاب

اخلاق فمینیستی: فرجام «فمینیسم اسلامی» و خیزش «زن، زندگی، آزادی»

اخلاق فمینیستی: فرجام «فمینیسم اسلامی» و خیزش «زن، زندگی، آزادی»

عشق، نقطه‌ی مغفول زندگی‌نامه‌های زنان؛ نگاهی به کتاب «رادیکالیسم، عشق و جنسیت»

هانا آرنت: روشنفکر متعلق به سنت فلسفی آلمان و سخن آخر / هایده مغیثی

اما گلدمن، «خطرناک‌ترین زن امریکا»

رزا لوکزامبورگ، «ازبهترین مغزهای آلمان» / هایده مغیثی

رادیکالیسم، عشق و جنسیت: النور مارکس، رزا لوکزامبورگ، اما گلدمن و هانا آرنت (بخش اول)

بررسی کتاب «زنان و انقلاب ۱۳۵۷»: تجربه اتحاد ملی زنان، نشر زاگرس، تورنتو، آبان ۱۳۹۸

روییدن از گور مفاهیم کهنه

خشونت جنسیتی، تنها جنگ بی دلیل جهانی

مقاومت زنان، چشم اسفندیار حکومت اسلامی

نگاهی به کتاب زنان و انقلاب ۱۳۵۷: تجربه اتحاد ملی زنان

جامعه‌ی ایران مدیون مقاومت‌ها و فعالیت‌های پیگیرانه‌ی زنان است

برگزاری روز جهانی مقابله با تبعیض علیه اقلیت‌های جنسی در جامعه ایرانی تورنتو