بایگانی

سندصوتی انتخاب خامنه ای به رهبری و مضحکه تاریخ!

تفسیق

https://www.enghelabe-eslami.com/uncategorised-publisher/26563-2017-11-04-09-18-21.html

محمد شوری: قلب حقیقت درماجرای مک فارلین!

افشای ورودمخفیانه مک فارلین به ایران،ماجرایی که قلب حقیقت شد،درششمین فایل ویدئویی محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار بیکار) https://www.youtube.com/watch?v=htzBU_EP8jg

افشای ورودمخفیانه مک فارلین به ایران،ماجرایی که قلب حقیقت شد،

چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه)

چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)

چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)

چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت اول(دادستان،دادستان،ابوالحسن درنره!)

چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) - محمد شوری

چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) – قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) – محمد شوری

خنده‌های بدون شرح

هاشمی رفسنجانی و امیر کبیر

بهمن۵۷؛ انقلاب گیوتین[۱] - این یک داستان واقعی ست - محمد شوری

بهمن۵۷؛ انقلاب گیوتین[۱] – این یک داستان واقعی ست – محمد شوری

هاشمی

سازندگی به شرط چاقو

پیاده‌ها در نبرد ملایان

“این جا؛ جای تو نیست”

تصویر جنازه اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر شد

رفسنجانی که بود و چه نقشی در سرکوب خواسته‌های دموکراتیک مردم داشت؟

تاثیر مرگ رفسنجانی بر ستیز باندهای رژیم

رفسنجانی که بود و چه نقشی در سرکوب خواسته‌های دموکراتیک مردم داشت؟

هاشمی

نگاه و تفسیری بر واقعیت‌ها

ضرورت شادی بر مرگ حاکم جائر

پیامدهای مرگ رفسنجانی در چشم‌انداز سیاسی ایران

هاشمی در ترازوی سیاست و حقوق بشر (۱)، عمادالدین باقی

اصلاحات مُرد، زنده باد جنبش‌های مستقل و مردمی

نگاهی تحلیلی به عواقب مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی

میراث رفسنجانی پدر نئولیبرالیسم ایران

رفراندوم بزرگ مردم در وداع هاشمی(ره)

فلاحیان: عده‌ای زیر چرخ «توسعه» هاشمی له شدند

مزایا و امتیازات هاشمی رفسنجانی

روایت جنجالی عبدالکریم سروش از هاشمی رفسنجانی/هاشمی به ولایت فقیه هیچ اعتقادی نداشت!