بایگانی

هاشمی رفسنجانی و امیر کبیر

بهمن۵۷؛ انقلاب گیوتین[۱] - این یک داستان واقعی ست - محمد شوری

بهمن۵۷؛ انقلاب گیوتین[۱] – این یک داستان واقعی ست – محمد شوری

هاشمی

سازندگی به شرط چاقو

پیاده‌ها در نبرد ملایان

“این جا؛ جای تو نیست”

تصویر جنازه اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر شد

رفسنجانی که بود و چه نقشی در سرکوب خواسته‌های دموکراتیک مردم داشت؟

تاثیر مرگ رفسنجانی بر ستیز باندهای رژیم

رفسنجانی که بود و چه نقشی در سرکوب خواسته‌های دموکراتیک مردم داشت؟

هاشمی

نگاه و تفسیری بر واقعیت‌ها

ضرورت شادی بر مرگ حاکم جائر

پیامدهای مرگ رفسنجانی در چشم‌انداز سیاسی ایران

هاشمی در ترازوی سیاست و حقوق بشر (۱)، عمادالدین باقی

اصلاحات مُرد، زنده باد جنبش‌های مستقل و مردمی

نگاهی تحلیلی به عواقب مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی

میراث رفسنجانی پدر نئولیبرالیسم ایران

رفراندوم بزرگ مردم در وداع هاشمی(ره)

فلاحیان: عده‌ای زیر چرخ «توسعه» هاشمی له شدند

مزایا و امتیازات هاشمی رفسنجانی

روایت جنجالی عبدالکریم سروش از هاشمی رفسنجانی/هاشمی به ولایت فقیه هیچ اعتقادی نداشت!

جای خالی هاشمی، بار سنگین آن «واجب کفایی»

سردار سازندگی و درندگی در یک نگاە

هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!

هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!

مرگ هاشمی، و نمایش خناس‌ها و ابن‌الوقت‌ها!

ماتم نگیریم، سازماندهی کنیم!

آیا پدر ترور ایران خود عامل ترور شد؟

جمعیت واقعی مراسم تشییع هاشمی رفسنجانی چقدر بود؟

هاشمی رفسنجانی؛ انحصارطلبی اصلاح طلب! – محمد شوری

پیام امروز مردم چه بود؟

حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع آیت‌الله هاشمی و کادرهای بسته صداوسیما؛ مردم اما دوباره یکدیگر را دیدند