بایگانی

تحلیلی بر چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایرادهای وارده بر آن  

اخراج کودکان متولد در سوئد

قرارداد ۲۵ ساله نظام اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال و نابودی صیادان ایرانی

 بایکوت و ممنوعیت خرید و ورود واکسن کرونا توسط رهبر جمهوری اسلامی!

حقوق شهروندی و Statelessness در حقوق بین الملل

نقدی بر مجازات های صلب و رجم در قوانین اسلامی و مقایسه آن‌ها با استاندارد های حقوق بشری

قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟

«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت»!

خامنه‌ای و سند۲۰۳۰ یونسکو

بایکوت خرید و ورود واکسن توسط یک فرد سایکوپات!

جانشینی خامنه‌ای و جدال روحانی و مجلس

گفتمان حقوق بشر : “مرگ یزدی، جانشینی خامنه‌ای و روز جهانی حقوق بشر”

تروریسم و گروگانگیری در حقوق بین الملل – فصل پایانی

تروریسم و گروگانگیری در حقوق بین الملل  – فصل نخست 

تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری

سیاست انکار و تهدید! آبان ۹۸- فصل پایانی

سیاست انکار و تهدید! آبان ۹۸ – فصل نخست

نظام انتخاباتی در آمریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟

«حق» مقدم بر «اصل» مناقشه ارمنستان و آذربایجان

تروریسم وطنی و قرارداد بارسلونا (۱۹۹۵)

 ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام 

جرم سیاسی، نویدافکاری و حقوق دان روشنفکر‎

روشن‌فکر حقوق‌دان، انقلاب حقوقی و تدوین قانون اساسی نوین (فصل پایانی)

حقوق دان روشن‌فکر، قتل نوید افکاری و انقلاب حقوقی! (فصل دوم)

حقوق‌دانِ روشنفکر و روشنفکرِ حقوق‌دان

اهدای اعضای محکومان به اعدام: الگوبرداری از چین

«عدالت جنسیتی» مدل خانم معصومه ابتکار!

حقوق‌دان روشنفکر و روشن‌فکر حقوق‌دان (بخش نخست)

حقوق‌دانِ روشنفکر و روشنفکرِ حقوق‌دان

تعرض جنسی جرم است!

رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی و مکانیسم ماشه!