بایگانی

آدم ربایی و جرایم مشابهِ برون مرزی

حقوق متهمین/ محکومان بیمار  

«هک کردنِ دوربین‌های زندان اوین؛ ابتذال شر!»

از تحلیف ابراهیم رئیسی تا محاکمه حمید نوری در سوئد

کوچ اجباری جوانان دگرباشِ ایرانی

«مرزبانی فضای مجازی» یا «ساختارِ استمرارِ آزادی ستیزی»!

قیام تشنگان آزادی

به ایران بیاندیشیم! 

جایگاه قاضی در استانداردهای بین المللی

سقوط دولت استفان لوون در سوئد 

حقوق بشر و انتخابات ریاست جمهوری در ایران

حکومت هیچ نیست، مگر دستیار حکمران/مردم

مسئولیت دولت‌ها نسبت به بحران در خاورمیانه! 

 روز جهانی کارگر: از قرون وسطا، تا ادبیات فارسی، تا وضعیت حقوقی زنان تنها سرپرست خانوار 

سازمان دول یا سازمان ملل؟ 

انقلاب حق؛ حاکمیت قانون اساسی و چه باید کرد

تحلیلی بر چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایرادهای وارده بر آن  

اخراج کودکان متولد در سوئد

قرارداد ۲۵ ساله نظام اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال و نابودی صیادان ایرانی

 بایکوت و ممنوعیت خرید و ورود واکسن کرونا توسط رهبر جمهوری اسلامی!

حقوق شهروندی و Statelessness در حقوق بین الملل

نقدی بر مجازات های صلب و رجم در قوانین اسلامی و مقایسه آن‌ها با استاندارد های حقوق بشری

قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟

«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت»!

خامنه‌ای و سند۲۰۳۰ یونسکو

بایکوت خرید و ورود واکسن توسط یک فرد سایکوپات!

جانشینی خامنه‌ای و جدال روحانی و مجلس

گفتمان حقوق بشر : “مرگ یزدی، جانشینی خامنه‌ای و روز جهانی حقوق بشر”

تروریسم و گروگانگیری در حقوق بین الملل – فصل پایانی

تروریسم و گروگانگیری در حقوق بین الملل  – فصل نخست 

تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری