بایگانی

قیامت از خون‌خواهی بی‌گناهان آغاز می‌شود

بیانیه‌ی تحلیلی جمعی از نواندیشان دینی ایرانی در نقد قانون «توهین به مقدّسات»

نقش اصلاح طلبان و نواندیشان دینی در خارج کشور

روشنفکری دینی و نقش آن در آینده سیاسی ایران

بی آبرویی نواندیشان دینی در حفظ آبروی حجاب

بیانیه جمعی از نواندیشان دینی ایرانی در نقد «حجاب» اجباری

نواندیشان دینی، مدافعان اسلام استعماری

اسلام، عامل انحطاط

«نقد نقش نواندیشان دینی در جامعه ایران»

بیانیه ی جمعی از نواندیشان دینی در ضرورت رواداری با دگراندیشان: عقیده‌ نمی‌تواند مبنای جرم حقوقی …

نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ عبدالکریم سروش (بخش نهم)

نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ عبدالکریم سروش (بخش هشتم)

نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور؟ عبدالکریم سروش (بخش ششم)

نواندیشان دینی، نقش سودمند یا زیان آور- آل احمد (بخش دوم)

بررسی نظرگاه‌های نواندیشان «نقش نواندیشان دینی، سودمند یا زیان‌آور / بخش یکم»