بایگانی

جنگ امپریالیستی در خاورمیانه را متوقف کنید!

غزه‌ی ازهم‌گسیخته

مسئلۀ فلسطین و کورد تنها با غلبه بر ذهنیت دولت-ملت قابل حل است

ما در کنار روژاوا و فلسطین ایستاده‌ایم

در کنار فلسطین ایستاده‌ایم

آیا خاورمیانه شعله‌ور شده است؟

تحولات بسیار خطرناک در پی اعلام جنگ اسرائیل – انتقاد از حماسِ فاشیست – همبستگی با مبارزات رها …

آزادی برای فلسطین – شورش موجه است

در همبستگی با فلسطینی‌ها بایستید! – اشغال سرزمین فلسطین توسط صهیونیست‌ها و تبدیل آن به کانون ست …

بمباران غزه

جنگ حماس و اسرائیل؛ درگیری ارتجاع اسلامی با برتری طلبی صهیونیستی به روی تلی از اجساد غیرنظامیان

بمباران غزه

گیدون لِوی، روزنامه «هاآرتز»: پشت تمامی این وقایع کِبر و غرور اسرائیل قرار دارد

“لا سکّر فی المدینه!”

تزهایی در رابطه با مسئلۀ اسرائیل-فلسطین

بیانیه همبستگی جمهوری خواهان ایران در خصوص درگیری‌های خونین و تاسف بار در نوار غزه

دیده بان حقوق ‌بشر: دادگاه جزایی بین‌الملل باید تحقیقات خود را از جنگ غزه آغاز کند