بایگانی

گزارش نقض حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت

گزارش نقض حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت

گزارش نقض حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت (هفته اول فروردین ۱۳۹۹)

گزارش نقض حقوق بشر در ایران در هفته چهارم اسفند

محکومیت اعدام یک زندانی به اتهام «سب النبی» در دیوان تایید شد

سومین سالگرد کشتار ۲۵ زندانی عقیدتی سیاسی اهل سنت در زندان رجایی شهر

به یاد مجید کاووسی فر و لبخند تاریخی اش

گزارش نقض حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت

گزارش نقض حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت

گزارش نقض حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت

گزارش نقض حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت

گزارش نقض حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت

گزارش نقض حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت

گزارش نقض حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت

گزارش نقض حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت

گزارش نقض حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت

کارزار «۶۰ ثانیه علیه اعدام»

شانزدهمین روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام: شرایطِ زندگی در انتظارِ مرگ

اسامی زندانیان سیاسی و عقیدتی محکوم به اعدام در زندان‌های مختلف ایران

۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام (چوبه دار در ایران همچنان گرم است و جلادان مشغول به کار)

نامه سه تن از زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان اوین به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه اعدام

به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام؛ گزارش یک‌ساله اعدام در ایران

از “نه به مجازات اعدام در ایران” حمایت شود

از آغاز سال ۲۰۱۸ تا روز جهانی مبارزه با اعدام، ۲۰۷ نفر در ایران به دار آویخته شدند

حذف کامل «قانون مجازات اعدام» را به خواستی همگانی بدل کنیم!

به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام ۲۰۱۸: اعدام؛ مجازاتی غیر انسانی برای متهم، خانواده و اجتماع

اعدام یک قتل عمد دولتی است، نه به اعدام!

«ساعت ۵ صبح بود» فیلمی از مصطفی هروی

سی و شش اعدام در عرض یک ماه

حق زندگی بدون ترس