بایگانی

گرامشی و تئاتر در قزوین

برخی از کتب فریبرز رئیس دانا به فارسی

سرشت بتواره‌ی کالا و راز آن

“آوای نقد”: پادکست‌های نقد اقتصاد سیاسی – “سیاسی‌کردن افسردگی به‌وقت بیماری”

ویروس کرونا با اعتراض‌های سیاسی چه کرد؟

درس‌های هفت‌تپه

درگذشت یکی از متفکران برجسته‌ی چپ: سمیر امین (۱۹۳۱-۲۰۱۸ )

دوراهه‌ی ناگزیر در بازار پول: سلب‌مالکیت از چه کسانی؟

انباشت سرمایه و نظام دولتی

انقلاب بدون انقلابیون

«دولت و انقلابِ» لنین

سکوتِ روژهه‌­لات

اقتصاد سیاسی «بیماری ایرانی»: درآمدی بر شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر

سرزمین پدری یا سیاره‌ی مادری؟

«بورژوازی اسلامی» و اقتصاد سیاسی روحانیت شیعه

کابینه‌ی تازه‌ی آمریکا: ژنرال‌ها و میلیاردرها

نظریه‌ی مارکس درباره‌ی بی‌ثباتی طبقه‌ی کارگر و موضوعیت آن برای امروز

درس‌هایی از بهار عربی

تدبیر اعتدالی در برابر بحران‌های اقتصاد سیاسی ایران

دموکراسی زمین و تنوع زیستی

سرمایه‌داری و ستم بر زنان: بررسی دوباره‌ی مارکس

برنامه‌ی خصوصی‌سازی انتقام‌جویانه‌ی اروپا برای یونان

تنش­‌های ایدئولوژیک سرمایه‌‌­داری

اهمیت مبارزه بر سر فضاهای شهری/ گفت‌وگوی جدلیه با دیوید هاروی

اقتصاد سیاسی دخالت بشردوستانه

درآمدی بر اقتصاد و تحولات در اندیشه‌ی اقتصادی

سلامت سوسیالیستی در مناظره با نولیبرالیسم

طراحی بحران مالی به سبک ایرانی

افسانه‌ی کارآمدی «نظام بازار آزاد»