بایگانی

ناسیونالیسمِ بدون ملت: اصلاحات رضاشاه، قیام مصدق، ۱۳۰۰-۱۳۳۲

سقراط

درباره‌ی مفهوم قرابتِ انتخابی

چرا کسبه نیز اعتراض می‌کنند؟

ایبسن در پیشگاه تاریخ

رضا براهنی (۲۱ آذر ۱۳۱۴-۵ فروردین ۱۴۰۱) نویسنده، شاعر، منتقد ادبی

دو یادداشت درباره‌ی حمله‌ی نظامی پوتین به اوکراین

در باب بحث‌های «دولت‌محوری» و اختیارباوری

روشنفکر بی‌مانند: مصطفی شعاعیان، پژوهشگر انقلابی

اسپینوزا: سیاست در جهانی عاری از تعالی

هشت گام در روش دیالکتیک مارکس

ضرورت پرورش دیالکتیک برای جنبش‌های رهایی‌بخش امروز

گرامشی، به‌عنوان نظریه‌پرداز فضایی‌سازی در تحلیل

بی‌قدرتانِ تاریخ‌ساز: میزگردی پیرامون اقشار فرودست و کارگران بمثابه سوژه‌های تاریخ‌ساز

روشنفکران: صاحبان «سرمایه‌ی فرهنگی»، مرغان عروسی و عزا

روشنفکران: صاحبان “سرمایه‌ی فرهنگی”، مرغان عروسی و عزا

ایران و سرمایه‌داری مافیایی: نمونه‌ی حسن رعیت

در افقِ پیش روی ما “سرمایه‌داری آدم‌خوار” قرار دارد: مصاحبه با نانسی فریزر

لازمه‌ی فرهنگی سازمان‌یابی تهی‌دستان شهری [گفت‌وگوی همایون ایوانی با محمد مالجو]

علیه فمینیسم اپورتونیست: مسیح علی‌نژاد و حواریون او

سرمایه‌ دیجیتالی: آینده‌ی نیروی کار

مارکسیسم و فمینیسم

کارگران و انقلاب ۵۷

شوراهای کارگری و دهقانی در ایران

سرمایه‌ دیجیتالی: آینده‌ی نیروی کار [بخش نخست: نگاهی به پیشینه‌ی بحث]

شالوده‌های فلسفی “اُپرایسمو” (operasimo)؛ کارگرگرایی ایتالیایی [رویکردی مفهومی]

علیه موج تازه‌ی همراهی امپریالیسم و اسلام سیاسی

مطالعات فرهنگی در ایران و مسأله‌ی نئولیبرالیسم (پس از یک دهه)

فرانتس فانون و انقلاب امروز الجزایر

گرامشی و تئاتر در قزوین