بایگانی

نقدی بر مطلبی از سایت آسو با عنوان “چرا «ختنه‌ی زنان» نشانیِ غلط می‌دهد؟” به قلم خانم فرناز س …

“چهره‌ی عریان زن عرب”؛ به ‌بهانه‌ی مرگ نوال سعداوی

مارکس و فمینیسم

علیه جرم‌انگاریِ نقدِ سیاسی؛ تأمّلی درباره‌ی آزادیِ مردم در نقد حکمرانان

نقد به مثابه سوژه زدایی ( ترجمه ای از دیوید کوزنزهوی)

نقد دیدگاه آیت‌الله دکتر سیدمصطفی محقق و آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی درباره ایمان و حق شهروند …

بیداد کرونا و روزمرگی فاجعه: نقدی بر مواجهه‌ی چپ با بحران کرونا

رضا علامه‌زاده درباره رمان «سفرکرده‌ها»

گامی تازه در نقد مارکسی

گامی تازه در نقد مارکسی

سه گام برای دستیابی به «نقادی و اندیشیدن» قوی، ساختارشکن، نوآفرین!

رقصی چنان میانه میدانم آرزوست

نقدی از روجا پورفرج بر رمان «ژنوم آدم نامرئی» نوشته بهرام روحانی

خیزش آبان و رویکرد نقد

نقد مقاله “اقتصاد ایران در انسداد ساختاری”

۲ نقد بر رمان «ژنوم آدم نامرئی» نوشته بهرام روحانی

نقدی بر مقاله “پیش‌شرط گذار از نظام جمهوری اسلامی اتحاد بزرگ همه نیروهای ضد رژیم است”

خوانشی بر رمان ”سندروم اولیس” نوشته رعنا سلیمانی

ساعی چگونه «مناسک حج اول ماه مه» را بجا آورده است؟!

نقدی از امیر ثانی، بر یک شعر بهرام روحانی‎

آیا باید برای فراستی دل سوزاند؟

فرق بین آزار کلامی و نقد

کارنامه‌ی ما در بزنگاه تاریخی

واکاوی گزارش رادیو زمانه درباره‌ی انتشار ویراست دوم «زبان باز» و نگاهِ «نگاه نو»

ضدیت با نقد؛ وجه اشتراک سازمان رجوی با سازمان های توتالیتر

متن شماره‌ی ۴۵ از کتاب دیلِ‌گپ

متن شماره‌ی۴۴ از کتاب دیلِ‌گپ

متن شماره‌ی ۴۳ از کتاب دیلِ‌گپ

متن شماره‌ی ۴۲ از کتاب دیلِ‌گپ

متن شماره‌ی۴۱ از کتاب دیلِ‌گپ

متن شماره‌‌ی ۴۰ از کتاب دیلِ‌گپ