بایگانی

“نقد بی‌رحمانه‌”ی خیزش توده‌ای آری، اما چگونه؟

کارل مارکس و نقد

زنان و انقلاب: مارکس و دیالکتیک

در نسبت با منشور مطالبات حداقلی برخی از تشکل‌ها

“برای زن”/ من وجود دارم، بنابراین رهبری می‌کنم

روایت رنج و خشم – ابعاد غیرطبیعی زلزله‌ی ترکیه و سوریه

آفرینش امر نو

صلح

نقد و ریشه‌یابی بازی با کلمه‌ها برای غرض‌ها و منفعت‌های نادرست و ناحق؛

ژانوس مدرن

جنبش دادخواهی در ایران: کدام استراتژی؟

هژمونی، انقلاب منفعل و شهریار جدید

مفهوم هژمونی فراتر از سیاست هویت و اقتصاد‌گرایی

قدرت سیاسی، قدرت انقلابی

زن، زندگی، آزادی: دستاوردها و چشم‌اندازها

جنگ اجتناب‌پذیر؟

گروندریسه پس از سرمایه، یا چگونه مارکس را برعکس بازخوانی کنیم

واکاوی “مزدبگیران”، پالایش “شاغلان”

گفتمان دموکراسی انجمنی

انسان آبان: کارگر به‌حاشیه رانده

در آستانه‌ی سال پنجم

مقدمه‌ای در باب هژمونی و الزام‌های دستیابی به آن

هستی‌شناسیِ هستیِ اجتماعی

‏گفتمان بندگی داوطلبانه (نقد و بررسی نظریه اتین دولا بواتسی)

شورا: شکل در مقام محتوا؛ پیرامون شیوه‌ی وجودِ سازمان‌یابی شورایی

بیاد «شهروز رشید» و در نقد دیدار نهایی او با کابوس انسانی در «دفترهای دوکا»!

اهمیت کنونی گرامشی و جامعیت او

معلمان متشکل و چشم‌انداز اتحاد طبقاتی فراگیر

‏حق بر کار نکردن: قدرت و معلولیت [به‌مناسبت سوم دسامبر، روز جهانی معلولان]

سرمایه‌ دیجیتالی: آینده‌ی نیروی کار

مارکسیسم و فمینیسم