بایگانی

گروندریسه پس از سرمایه، یا چگونه مارکس را برعکس بازخوانی کنیم

واکاوی “مزدبگیران”، پالایش “شاغلان”

گفتمان دموکراسی انجمنی

انسان آبان: کارگر به‌حاشیه رانده

در آستانه‌ی سال پنجم

مقدمه‌ای در باب هژمونی و الزام‌های دستیابی به آن

هستی‌شناسیِ هستیِ اجتماعی

‏گفتمان بندگی داوطلبانه (نقد و بررسی نظریه اتین دولا بواتسی)

شورا: شکل در مقام محتوا؛ پیرامون شیوه‌ی وجودِ سازمان‌یابی شورایی

بیاد «شهروز رشید» و در نقد دیدار نهایی او با کابوس انسانی در «دفترهای دوکا»!

اهمیت کنونی گرامشی و جامعیت او

معلمان متشکل و چشم‌انداز اتحاد طبقاتی فراگیر

‏حق بر کار نکردن: قدرت و معلولیت [به‌مناسبت سوم دسامبر، روز جهانی معلولان]

سرمایه‌ دیجیتالی: آینده‌ی نیروی کار

مارکسیسم و فمینیسم

افسانه و افسون طبقه‌ی «متوسط»

چهار پیام “آبان”

روش گرامشی [به مناسبت انتشار ترجمه‌ی فارسی “دفترهای زندان”]‏

سرمایه‌ دیجیتالی: آینده‌ی نیروی کار [بخش نخست: نگاهی به پیشینه‌ی بحث]

“در هفت تپه ما یک شورا داریم که پنج هزار نفری است”

شالوده‌های فلسفی “اُپرایسمو” (operasimo)؛ کارگرگرایی ایتالیایی [رویکردی مفهومی]

روش گرامشی [به مناسبت انتشار ترجمه‌ی فارسی “دفترهای زندان”]‏

قیام تیر: پراتیک انقلابی در پرتو قیام‌های سه‌گانه

نوزایی اندام‌واره‌های اقتدار توده‌ای

 اداره شورایی در ایران: از ایده تا واقعیت تاریخی؛ بررسی تاریخی تجربه شکل‌گیری خودگردانی شورایی

نقدی بر مطلبی از سایت آسو با عنوان “چرا «ختنه‌ی زنان» نشانیِ غلط می‌دهد؟” به قلم خانم فرناز س …

“چهره‌ی عریان زن عرب”؛ به ‌بهانه‌ی مرگ نوال سعداوی

مارکس و فمینیسم

علیه جرم‌انگاریِ نقدِ سیاسی؛ تأمّلی درباره‌ی آزادیِ مردم در نقد حکمرانان

نقد دیدگاه آیت‌الله دکتر سیدمصطفی محقق و آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی درباره ایمان و حق شهروند …