بایگانی

نقد مقاله “اقتصاد ایران در انسداد ساختاری”

۲ نقد بر رمان «ژنوم آدم نامرئی» نوشته بهرام روحانی

نقدی بر مقاله “پیش‌شرط گذار از نظام جمهوری اسلامی اتحاد بزرگ همه نیروهای ضد رژیم است”

خوانشی بر رمان ”سندروم اولیس” نوشته رعنا سلیمانی

ساعی چگونه «مناسک حج اول ماه مه» را بجا آورده است؟!

نقدی از امیر ثانی، بر یک شعر بهرام روحانی‎

آیا باید برای فراستی دل سوزاند؟

فرق بین آزار کلامی و نقد

کارنامه‌ی ما در بزنگاه تاریخی

واکاوی گزارش رادیو زمانه درباره‌ی انتشار ویراست دوم «زبان باز» و نگاهِ «نگاه نو»

ضدیت با نقد؛ وجه اشتراک سازمان رجوی با سازمان های توتالیتر

متن شماره‌ی ۴۵ از کتاب دیلِ‌گپ

متن شماره‌ی۴۴ از کتاب دیلِ‌گپ

متن شماره‌ی ۴۳ از کتاب دیلِ‌گپ

متن شماره‌ی ۴۲ از کتاب دیلِ‌گپ

متن شماره‌ی۴۱ از کتاب دیلِ‌گپ

متن شماره‌‌ی ۴۰ از کتاب دیلِ‌گپ

متن شماره‌ی ۳۹ از کتاب دیلِ‌گپ

متن شماره‌ی ۳۸ از کتاب دیلِ‌گپ

متن شماره‌ی ۳۷ از کتاب دیلِ‌گپ

نقد شعر «خرما» اثر علی عبدالرضایی توسط محمد مروج

تبارشناسی مولفه‌های جریان شعری هفتاد

جایگاه نقد در شعر معاصر ایران

حسین بن علی در معرض داوری – فرید یاسینی

فرمت نقد

نقد شعر لیلاو از علی عبدالرضایی نوشته‌ی محمد مروج

درباره‌ی «نقد» مارکسی و ماتریالیسم پراتیکی: گفت‌وگوی پروبلماتیکا با کمال خسروی (بخش اول)

لطفاً با عینک نژادپرستى وارد نشوید!

تاریخِ انتقادیِ نقد: زندگی بهتر از طریق نقد

نامه به آقای هاشمی رفسنجانی