بایگانی

نامه سرگشاده به...!

نامه سر گشاده به …!

نقشه گرایش سیاسی نمایندگان مجلس - انتخابات ۹۴

نقشه سیاسی مجلس پیش و پس از انتخابات ۱۳۹۸ در حوزه‌های انتخاباتی

بالا رفتن اعتبار و ابهت ملت؟!

انتخابات چه مفهومی دارد؛وقتی مصلحت یک ملت در اختیاراین چندنفراست؟!!

ولایت فقیه ۴۰ سال است بر تابوت جمهوری نماز میت می خواند

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه دی ماه)

ازاختیارات جنتی؛ تصرف درشئون مردم!

گره کورکشور ولایت فقیه است

آن که گفت نه؛به جمهوری اسلامی!

شورای نگهبان یا شورای گیوتین؟!

هاشمی رفسنجانی؛تئوریسین جبهه انحصار

اخباریگری در حکومت ولی فقیه و شرکا!

مجلس خبرگان رهبری؛ بی خاصیت ترین نهادپس از انقلاب!

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه مرداد)

آیا دموکراسی، انتخابات و نمایندگی در ایران و ترکیه قابل مقایسه است؟

https://www.facebook.com/assize.mahkame/

سرنظام(ولایت فقیه)برتن آن(جمهوریت)باهزارمن سریش نمی چسبد!

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه اسفند)

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه اسفند)

مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!(محمد شوی)

سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!

قانون مبارزه با پولشویی Financial Action Task Force) FATF) و مخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی

ماموریت مجلس دهم؛ خداحافظی با جنتی و نظارت استصوابی!

نظارت استصوابی به مثابه حکومت اقلیت بر اکثریت

گفت و گوی ملی؛فریبی دیگر!

جمهوری ایران؛نه ایرانی!

آقای «خامنه ای» چه جهنمی ساخته اید که «نخست وزیرتان راس فتنه است و رئیس جمهورتان منحرف»!

چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری)

چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)

این یک داستان واقعی ست

این یک داستان واقعی ست/عامل تغییرنظام شناسایی شد!

گذشته،حال؛پنجره ای به آینده(۴) استبدادنامرئی

تحریم:رفراندوم انتخاباتی