بایگانی

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه مرداد)

آیا دموکراسی، انتخابات و نمایندگی در ایران و ترکیه قابل مقایسه است؟

https://www.facebook.com/assize.mahkame/

سرنظام(ولایت فقیه)برتن آن(جمهوریت)باهزارمن سریش نمی چسبد!

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه اسفند)

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه اسفند)

مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!(محمد شوی)

سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!

قانون مبارزه با پولشویی Financial Action Task Force) FATF) و مخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی

ماموریت مجلس دهم؛ خداحافظی با جنتی و نظارت استصوابی!

نظارت استصوابی به مثابه حکومت اقلیت بر اکثریت

گفت و گوی ملی؛فریبی دیگر!

جمهوری ایران؛نه ایرانی!

آقای «خامنه ای» چه جهنمی ساخته اید که «نخست وزیرتان راس فتنه است و رئیس جمهورتان منحرف»!

چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری)

چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)

این یک داستان واقعی ست

این یک داستان واقعی ست/عامل تغییرنظام شناسایی شد!

گذشته،حال؛پنجره ای به آینده(۴) استبدادنامرئی

تحریم:رفراندوم انتخاباتی

#سلطنت #فقیه در #جمهوری #ولایت #فقیه (مجموعه سوم #دم #خروس)

سلطنت فقیه درجمهوری ولایت فقیه (مجموعه سوم دم خروس)

مبارزه بافساد؛نمایشی کمدی درام

مبارزه بافساد؛نمایشی کمدی درام

شش دلیل ساده برای شرکت در انتخابات

اصلاح طلبان برای حذف نظارت استصوابی نیازمند ساخت و توازن قدرت اند

کاندیداهای زن و موضوع «نظارت» بر انتخابات / آمنه رضایی

دمکراسی سلبی

فراخوان برای «لغو نظارت استصوابی بر انتخابات»

جامعه مدنی و جامعه زدنی(5)حق انتخاب،انتخاب حق

جامعه مدنی و جامعه زدنی(1)/راه های مدنی

دمکراسی دینی!!

36 سال سلطنت فقیه

سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم)

سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم)

ماملت سرکاریم؛اونم چه جور!