بایگانی

پنجمین فایل ویدئویی پیرامون فرمان خمینی در۵آبان۱۳۶۵وزندانی شدن محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!

هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!

#چندسال پیش(45)فتح #سفارت #آمریکادر13#آبان1358رابطه های بی رابطه؛تدابیربی تدبیر!

چندسال پیش(۴۵)فتح سفارت آمریکادر۱۳آبان۱۳۵۸رابطه های بی رابطه؛تدابیربی تدبیر!

محمد شوری

فتح سفارت آمریکادر۱۳آبان۱۳۵۸رابطه های بی رابطه؛تدابیربی تدبیر!

محمد شوری

بخشی از تاریخ(پیرامون استعفای آیت الله منتظری از قائم مقام رهبری)

چند سال پیش(۳۹)سفارت آمریکا۱۳آبان۱۳۵۸اشغال شد،مک فارلین آمد،ظریف به اوبامادست داد،مبارک است انشا …

چند سال پیش(۳۹)سفارت آمریکا۱۳آبان۱۳۵۸اشغال شد،مک فارلین آمد،ظریف به اوبامادست داد،مبارک است انشا …

اسلام را از مسیر اصلی منحرف کردیم!این یک داستان واقعی ست

جامعه مدنی و جامعه زدنی(۶)غشِّ در معامله!

چندسال پیش(۳۷)هفته جنگ(۳۱شهریور۱۳۵۹)کعب الاحبارزمین!

انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد!

چند سال پیش(31)بیستم فروردین 1359قطع رابطه باآمریکا

چند سال پیش(۳۱)بیستم فروردین ۱۳۵۹قطع رابطه باآمریکا

هاشمی حرف بزند،خیلیها روسیاه می‌شوند

چند سال پیش(۲۷)/آیت الله منتظری/برای۲۹آذر۱۳۸۸(وفات)

تاوان ۴۴۴ روز

اندر احوالات من (۵)..دولت سایه و…

چند سال پیش(11)هاشمی رفسنجانی بهرمانی در چند سال پیش(1)سیاست خارجی، جنگ و«مک فارلین»

چند سال پیش(۱۱)هاشمی رفسنجانی بهرمانی در چند سال پیش(۱)سیاست خارجی، جنگ و«مک فارلین»

نقشه پیش فرض در دست های آلوده