بایگانی

انقلاب دوم را آمریکا کرد!

توطئه رای سفید

توطئه رای سفید !

ویژگی های جمهوری عزت

ویژگی های جمهوری عزت

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کودتا و نئو ولایت فقیه

جو بایدن؛ سنتز دانشجویان پیرو خط امام! (جعبه سیاه سفارت آمریکا در تهران)

جو بایدن؛ سنتز دانشجویان پیرو خط امام! (جعبه سیاه سفارت آمریکا در تهران)

عقلانیت یعنی عقل کل خامنه ای!

عقلانیت یعنی عقل کل خامنه ای!

31 شهریور1359 آغاز جنگ عراق و ایران

۳۱شهریور ۱۳۵۹ آغاز جنگ؛ چند سال پیش

چنین روزدرچندسال پیش(مجموعه آذر)

رقص باشیطان درجهنم!

مثلث سیداحمدخمینی،هاشمی رفسنجانی،سید علی خامنه ای!

ایران گیت!

اطلاع دهنده ماجرای مک فارلین به آیت الله منتظری اعدام شد!

چنین روزدرچندسال پیش(مجموعه آبان)

ملاقات درلندن؛ مک فارلین،ماجرایی که قربانی گرفت!

آچمزشدن درماجرای مک فارلین!

چنین روزی در چند سال پیش(6آبان365)

مک فارلین،سیدمهدی هاشمی؛ آغازپروژه حذف آیت الله منتظری

روسفیدی ساواک درجمهوری مومنین!

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه مهرماه)

مذاکره ورابطه باآمریکابقای ولی فقیه بعدی!

بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا

دولت در سایه، دولت پنهان، دولت سایه(مجموعه اول)

به مناسبت۱۳آبان۵۸سالروزتصرف سفارت آمریکا درتهران(چند سال پیش)

عبرت خانه توحید کمیته مشترک ضد خرابکاری سلطنت فقیه رژیم آخوندی ولایت فقیه پهلوی!

واکاوی ماجرای حمل مواد منفجره به عربستان؛هاشمی اش درست است،اما کار من نیست!

متن گفت‌وگوی روحانی با مقام اسرائیلی در سال ۱۳۶۵؛ بازخوانی یک ملاقات محرمانه

یک سال بعد از اعدام مهدی_هاشمی مرا ترور کردند حسن صبرا(سردبیر الشراع)از افشاکنندگان مک فارلین از:محمد شوری

یک سال بعد از اعدام مهدی هاشمی مرا ترور کردند حسن صبرا(سردبیر الشراع)از افشاکنندگان مک فارلین

پیرامون«قتل های زنجیره ای»

پیرامون«قتل های زنجیره ای»(قسمت اول)

https://www.enghelabe-eslami.com/uncategorised-publisher/26563-2017-11-04-09-18-21.html

محمد شوری: قلب حقیقت درماجرای مک فارلین!

قلب حقیقت درماجرای مک فارلین!

قلب حقیقت درماجرای مک فارلین!

افشای ورودمخفیانه مک فارلین به ایران،ماجرایی که قلب حقیقت شد،درششمین فایل ویدئویی محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار بیکار) https://www.youtube.com/watch?v=htzBU_EP8jg

افشای ورودمخفیانه مک فارلین به ایران،ماجرایی که قلب حقیقت شد،