بایگانی

گسترش تحریم انتخابات، محصول شکاف “میدان” با صندوق رای است

جمهوری اسلامی پرانتزی تلخ در تاریخ ایران است

سخنرانی مهرداد درویش‌پور درباره مهاجرت: تهدید یا فرصت؟

قدرت و رابطه‌هایِ قومی (اتنیکی)

ضرورت تحریم انتخابات و کمپین های نه و ایجابی در رویارویی با نظام

نگرانی سپاه از نسل جوان ایران

روایت‌هایی از “روایت‌های از خاک برخاستۀ انقلاب”

آیا ایران در سال ۵۷ به انقلاب نیاز داشت؟

سیلی زیر گوش قانون

 تبعیض و تنوع اتنیکی و فرهنگی در ایران

عصر عروج پسا حقیقت در دوران ترامپ

پایان مهمانی؛ هشتگی که ضد خودش عمل کرد

دوگانه اصلاح یا انقلاب و سنتز تحول طلبی در گذار از جمهوری اسلامی

نفرت پراکنی و راسیسم علیه کردها و بهایی‌ها در صدا و سیمای جمهوری اسلامی

روح الله زم اعدام شد. اما پرسش این جا است که چگونه ماشین اعدام در ایران را می توان متوقف کرد!

گفت‌وگو با منصور فرهنگ و مهرداد درویش‌پور درباره روز جهانی حقوق بشر

«شبکه مردان علیه خشونت ناموسی»؛ تلاشی برای تشویق مردان به مقابله با خشونت جنسیتی

ترامپیسم و پوپولیسم در انتخابات آمریکا و تاثیر آن بر اوضاع ایران

 تاثیر نتایج انتخابات آمریکا بر اوضاع سیاسی ایران

یادداشت مهرداد درویش‌پور در ارتباط با انتخابات آمریکا

موانع و زمینه‌های اتحاد فراگیر برای گذار از جمهوری اسلامی

دو گفت‌وگو درباره آزار و قتل مهرداد سپهری توسط پلیس

«مجرم‌گردانی» در ایران

گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور و دامون گلریز درباره “پیمان نوین”

گفت‌وگو با شیرین عبادی و مهرداد درویش‌پور درباره اعدام نوید افکاری

گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور درباره سه استراتژی انقلابی‌گری، اصلاح‌طلبی و تحول‌طلبی

سخنرانی مهرداد درویش‌پور درباره خشونت ناموسی و چند گفت‌وگو درباره خشونت جنسی

درباره فمینیزه کردن سیاست

چالش‌های پیش روی افشاگری آزار و خشونت جنسی

چرا قانون پشت‌ قاتل ایستاد؟ واکنش‌ها به حکم پدر رومینا و خشونت‌های ناموسی و جنسی