بایگانی

 تبعیض و تنوع اتنیکی و فرهنگی در ایران

عصر عروج پسا حقیقت در دوران ترامپ

پایان مهمانی؛ هشتگی که ضد خودش عمل کرد

دوگانه اصلاح یا انقلاب و سنتز تحول طلبی در گذار از جمهوری اسلامی

نفرت پراکنی و راسیسم علیه کردها و بهایی‌ها در صدا و سیمای جمهوری اسلامی

روح الله زم اعدام شد. اما پرسش این جا است که چگونه ماشین اعدام در ایران را می توان متوقف کرد!

گفت‌وگو با منصور فرهنگ و مهرداد درویش‌پور درباره روز جهانی حقوق بشر

«شبکه مردان علیه خشونت ناموسی»؛ تلاشی برای تشویق مردان به مقابله با خشونت جنسیتی

ترامپیسم و پوپولیسم در انتخابات آمریکا و تاثیر آن بر اوضاع ایران

 تاثیر نتایج انتخابات آمریکا بر اوضاع سیاسی ایران

یادداشت مهرداد درویش‌پور در ارتباط با انتخابات آمریکا

موانع و زمینه‌های اتحاد فراگیر برای گذار از جمهوری اسلامی

دو گفت‌وگو درباره آزار و قتل مهرداد سپهری توسط پلیس

«مجرم‌گردانی» در ایران

گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور و دامون گلریز درباره “پیمان نوین”

گفت‌وگو با شیرین عبادی و مهرداد درویش‌پور درباره اعدام نوید افکاری

گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور درباره سه استراتژی انقلابی‌گری، اصلاح‌طلبی و تحول‌طلبی

سخنرانی مهرداد درویش‌پور درباره خشونت ناموسی و چند گفت‌وگو درباره خشونت جنسی

درباره فمینیزه کردن سیاست

چالش‌های پیش روی افشاگری آزار و خشونت جنسی

چرا قانون پشت‌ قاتل ایستاد؟ واکنش‌ها به حکم پدر رومینا و خشونت‌های ناموسی و جنسی

ببینید: مردانگی نوستالژیک و خشونت ناموسی

خشونت ناموسی و مردانگی نوستالژیک

نقش مردان در جلوگیری از خشونت علیه زنان با رویکرد به خشونت‌های ناموسی

سخنرانی‌های مهرداد درویش‌پور در ماه آگوست درباره خشونت‌های ناموسی و الگوهای مردانگی

مسئله اقوام و سه دیدگاه ملی، چپ و جمهوری‌خواه

سلطنت یا جمهوری؟

همکاری همگانی برای جلوگیری از اعدام سه جوان ایرانی

خشونت‌های ناموسی، انگیزه‌‌ها و پیامدها – مهرداد درویش‌پور

گفت‌وگوی رضا گوهرزاد با آسیه امینی و مهرداد درویش‌پور درباره قتل‌های ناموسی