بایگانی

مصاحبه صادق صبا با دکتر مهرداد درویش‌پور در مورد نژاد‌پرستی و تبعیض‌های نژادی

دو گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور درباره افزایش خطر جنگ و وظایف هواداران صلح و دموکراسی

دغدغه روشنفکران و اندیشه انتقادی در ایران

چالش‌های ستم اتنیکی و راه چاره آن در ایران

گفت‌وگو رضا گوهرزاد با مهرداد درویش‌پور درباره فمینیزه کردن سیاست و …

گفت‌وگو با دکتر مهرداد درویش‌پور و بررسی پروژه ققنوس

متن مناظره مهرداد درویش‌پور و حسن شریعتمداری در برنامه تلویزیونی پویش

پیامد اعتراض‌های دی ماه ۱۳۹۶، برآمد جمهوری خواهان و نقد آلترناتیوسازی با تکیه بر قدرهای خارجی

 مناظره مهرداد درویش‌پور و حسن شریعتمداری درباره چشم انداز تحولات سیاسی ایران

مهاجرت، همپیوستگی و تبعیض قومی و “نژادی” – چشم‌انداز جامعه چند فرهنگی سوئد

دو گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور درباره پیامدهای رشد حزب راست افراطی و خارجی ستیز در سوئد در آستانه انتخابات ۹سپتامبر

گفت‌وگوی حسن اعتمادی با مهرداد درویش‌پور درباره زمینه‌های همگرایی در میان اپوزیسیون ایران

سلسه سخنرانی‌های مهرداد درویش‌پور در ماه مارس – سوئد

به رغم مشکلات گسترده‌تر زنان ایران، حجاب نماد مهمی است!

جامعه‌شناسی سیاسی خیزش اخیر، چشم‌انداز آینده و وظایف اپوزیسیون

دو گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور درباره خیزش‌های اخیر و پیامدهای آن 

حکومت اسلامی از واکنش انفجاری مطالبات‌اجتماعی زنان ایران هراس دارد-گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور

گفت‌وگو با مهرداد درویش پور: از اعتراضات تمام قد دفاع کنیم

“مردم به روشنی می گویند جمهوری اسلامی نمی خواهند!”

نوجوانان پناهجوی تنها آمده در سوئد موفق ترند!

تهدیدات بنیادگرایی اسلامی و نژادپرستی در جهان امروز

پژوهش‌های جامعه‌شناسی درباره کودکان ونوجوانان پناهجو چه می‌گوید؟

آیا زمان تغییر جمهوری اسلامی ایران فرارسیده است؟

اکنون همه چشم ها به فرانسه دوخته شده است!

مهاجرت و جنسیت: الگوهای مردانگی و نقش آن در تضادهای جنسیتی و نسلی در میان ایرانیان مهاجر

مهاجرت، دگرگونی در الگوهای مردانگی و برابری جنسیتی

مهاجرت برای زنان موقعیت آفرین است

سخنرانی‌های مهرداد درویش‌پور در هلند، سوئد و اتریش

«چالش‌های شبکه‌های اجتماعی و پیامدهای آن» در گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور

انقلاب اسلامی، تهدیدات ترامپ و فراخوان آشتی ملی خاتمی