بایگانی

به رغم مشکلات گسترده‌تر زنان ایران، حجاب نماد مهمی است!

جامعه‌شناسی سیاسی خیزش اخیر، چشم‌انداز آینده و وظایف اپوزیسیون

دو گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور درباره خیزش‌های اخیر و پیامدهای آن 

حکومت اسلامی از واکنش انفجاری مطالبات‌اجتماعی زنان ایران هراس دارد-گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور

گفت‌وگو با مهرداد درویش پور: از اعتراضات تمام قد دفاع کنیم

“مردم به روشنی می گویند جمهوری اسلامی نمی خواهند!”

نوجوانان پناهجوی تنها آمده در سوئد موفق ترند!

تهدیدات بنیادگرایی اسلامی و نژادپرستی در جهان امروز

پژوهش‌های جامعه‌شناسی درباره کودکان ونوجوانان پناهجو چه می‌گوید؟

آیا زمان تغییر جمهوری اسلامی ایران فرارسیده است؟

اکنون همه چشم ها به فرانسه دوخته شده است!

مهاجرت و جنسیت: الگوهای مردانگی و نقش آن در تضادهای جنسیتی و نسلی در میان ایرانیان مهاجر

مهاجرت، دگرگونی در الگوهای مردانگی و برابری جنسیتی

مهاجرت برای زنان موقعیت آفرین است

سخنرانی‌های مهرداد درویش‌پور در هلند، سوئد و اتریش

«چالش‌های شبکه‌های اجتماعی و پیامدهای آن» در گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور

انقلاب اسلامی، تهدیدات ترامپ و فراخوان آشتی ملی خاتمی

منع ورود ایرانیان به آمریکا

پیامدهای مرگ رفسنجانی در چشم‌انداز سیاسی ایران

هویت در مهاجرت

سترون سازی زنان معتاد و کارتن خواب و «راه حل نهایی»

انتخاب ترامپ و گسترش راسیسم و سکسسیم

مسئولیت اجتماعی در برابر خشونت خانگی چیست؟

گفتمان و دیالوگ در فضای سیاسی ایران

گفت‌وگوی سیروس ملکوتی با مهرداد درویش‌پور، مهدی اصلانی و فریدون احمدی درباره اعدام‌های دهه شصت

اعدام‌های دهه شصت و گسترش جنبش دادخواهی

واکاوی انتفادی اپوزیسیون، پتانسیل عبور از استبداد دینی را افزایش می دهد!

جامعه چند فرهنگی، مردانگی، خشونت علیه زنان و افراط گرایی + ویدئو

جامعه چند فرهنگی، برابری جنسیتی و تغییر الگوهای مردانگی و خشونت علیه زنان

نقش انقلاب فرهنگی در سرکوب جنبش دانشجویی و اظهارات رفسنجانی