بایگانی

سخنرانی‌های مهرداد درویش‌پور در ماه آگوست درباره خشونت‌های ناموسی و الگوهای مردانگی

مسئله اقوام و سه دیدگاه ملی، چپ و جمهوری‌خواه

سلطنت یا جمهوری؟

همکاری همگانی برای جلوگیری از اعدام سه جوان ایرانی

خشونت‌های ناموسی، انگیزه‌‌ها و پیامدها – مهرداد درویش‌پور

گفت‌وگوی رضا گوهرزاد با آسیه امینی و مهرداد درویش‌پور درباره قتل‌های ناموسی

گفت‌وگوی تلویزیونی با مهرداد درویش‌پور در باره قتل‌های ناموسی در ایران

چند گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور درباره کرونا و پیامدهای جهانی آن

گفت‌وگوی مهدی امینی با مهرداد درویش‌پور درباره ایران در عصر کرونا

رویکرد حاکمیت به پاندمی کرونا و پیامدهای آن

بیشترین تعداد مبتلایان به بیماری کوید-۱۹متولدین خارج از سوئد است

چند یادداشت و گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور: نحوه رفتار کشورهای مختلف با بحران کرونا و ویژگی‌های مو …

چند گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور درباره تضعیف خرافات دینی و دیگر پیامدهای اجتماعی کرونا در ایران

حکومت با پنهانکاری در مورد آمار مبتلایان به کرونا می‌خواهد جلوی هراس مردم را بگیرد

«جبهه جمهوری» مطلوبترین راه گذار به دمکراسی در ایران؟

چند گفت‌وگو از مهرداد درویش‌پور در تحریم انتخابات

در تحریم انتخابات

پاسخ وزیر امور خارجه سوئد به نامه سرگشاده جمعیت پشتیانی از مبارزات مردم ایران

صدای سوم در برابر میلیتاریسم و بنیادگرایی اسلامی و چشم‌انداز خیزش‌های اجتماعی در ایران

نامه سرگشاده جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران به وزیر خارجه سوئد: رفتار حکومت ایران را محکوم کن …

گفت‌وگویی درباره فاجعه سقوط هواپیما و پیامدهای آن

گسترش افسردگی و فضای امنیتی در کشور نشانه شکست سیاسی حکومت است

نشانه‌شناسی شعارها علیه نئولیبرالیسم در تظاهرات دانشجویی شانزدهم آذر

پیامد خشونت دولتی در سرکوب خیزش آبان و تاثیر آن بر مبارزات مسالمت آمیز

نشانه شناسی شعار علیه نئولیبرالیسم در تظاهرات دانشجویان در ۱۶ آذر

چرایی شدت سرکوب خیزش آبان و عملکرد اپوزیسیون خارج از کشور

گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور درباره اهمیت پشتیبانی خارج از کشور از مبارزات مردم ایران

چند گفت‌وگوی تازه با مهرداد درویش‌پور: خیزش آبان بارور انقلاب دیگری است

اعتراضات اخیر و حمایت‌های ایرانیان در خارج از کشور

چهار گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور درباره زمینه‌ها و چشم‌انداز خیزش آبان ماه و وظایف ایرانیان خار …