بایگانی

آنچه من از فللینی آموختم: گفت‌وگوی جانّی کانوا با پائولو سورّنتینو

نامه «اومبرتو اکو» به نوه‌اش

دُن کیشوت اسلامی- نوشته‌ی داریوش شایگان

مصاحبه با میکل آنجلو آنتونیونی – کایه دو سینما – اکتبر ۱۹۶۰

مصاحبه با آندره آ بوچللی

مختصری درباره راینر ورنر فسبیندر و یک مصاحبه

بردگی جنسی

اوضاع چطور می گذرد؟

بازگشت بردگان به اقتصاد جهانی

پول، واپسین تابو

ثنویت در ادبیات و میراث دُن کیشوت

بازخوانی آثار کامو

گفت‌وگویی با سالوادور دالی

درنگی در خیمه‌شب بازی با نیم‌نگاهی به نمایش تخته‌حوضی

خانواده در قرون وسطی

موسیقی و آوا در شعر امروز ایران

مصاحبه با فدریکو فللینی درباره فیلم آوای ماه

آنتونیو دکورتیس؛ توتو

روشنایی کاراواجو

ادبیات، بیان سرکوفته

سینمایی که خواناتر است از ادبیات

توسعه و پیشرفت

مصاحبه ای از دینو بوتزاتی: رمان نویس

گفت‌وگویی با گابریل گارسیا مارکز

فوتبال زبانی است با شاعران و نثرنویسانش

تئاتر پیراندلّو

نگریستن این نگریستن محدود…

مصاحبه ای از مارکو فرره ری، فیلمساز ایتالیایی

یک مارکسیست در نیویورک