بایگانی

آزادی و رهایی و عدالت و حقوق بشر

محمد نوریزاد از زندان حکومت دیکتاوری فاسد و ظالم و جنایتکار ج.ا: ما یا رژیم پهلوی؟ مسئله این است

حکومت آخوندیستی مافیایی فاسد شترگاوپلنگی

آخوندیست‌ها زیر بار زور نمی‌روند، مگر آن زور خیلی پر زور باشد!، جوک از حقیقت تراژدی حکومت ج.ا آخوند …

آزادی و رهایی و عدالت و حقوق بشر

درباره فرمانروایی مردمی (سکولار دمکراسی)؟، اسیرکُشی (امثال محسن شکاری)، نمونه‌ای دیگری بر نانظامی …

صلح حقیان: برای خنثی‌ کردن دوقطبی‌‌سازی اباطیل، باید ضد دو قطبی انجام داد! شیعه اصلاحگر در مقابل ش …

صلح حقیان: آخوندیسم چیست؟ و آنالیز تئوریک تا عملی، از برآمدن تا برکناری حکومت آخوندیسمی از ایران

جنگ اباطیل: رسوایی اقتصادی اهریمنان ضد ایرانی (حاکمیت سگ و گربه پرستی!) سوءاستفاده ایران‌ستیزان تا …

تفاوت “منافع ملی” با گمان پردازی ساده دلان

بیانیه جمعی متنوع  از فعالان سیاسی و مدنی ایران: ضرورت مذاکره مستقیم و بی‌قید و شرط ایران و آمریکا …

منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی

راهکار سوسیالیستی: معنای قرارداد با چین: ترکمانچای یا نجات ملی، مسئله این نیست!

منافع ملی همان مصلحت «آقا»ست؛هر چه «آقا» بگوید!!

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه خرداد)

استقرار دموکراسی با «کمک خارجی» آری-خیر؟

واژگونی رژیم، تجزیه ایران نیست

پیامدها و بایدهای پس از خروج آمریکا از برجام

چپ و یهودی‌ستیزی: تاملی بر یک کارنامه ناخوشایند

سیاست سفارت‌خانه‌ای!