بایگانی

کانال تلگرامی «هم راه کارگران» منتشر نموده است: مبارزه با فساد یا فریبکاری و تصفیه حساب جناحی و رقا …

چرا جمهوری اسلامی این چنین از جنبش معلمان می ترسد؟

موج وسیع اعتصابات و اعتراضات در بیم معدنچیان – پرستاران – معلمان و دیگر گروهها کارگران همچنان ادا …

به بهانه روز معلم (١٢ اردیبهشت)

معلمان و کارگران؛ از مشکلات معیشتی تا نگاه امنیتی

بیانیه های حمایتی تشکلات صنفی از فرهنگیان انجمن صنفی خراسان شمالی

اعتصاب دو دی معلمان

گزارش و ارزیابی از اعتصاب دوساعتۀ معلمان

روایت تعدادی از دانش آموزان و معلمان از اعتراضات و مشکلات زندگی در رباط کریم: بچه‌هایی که یک‌روزه …

بیانیه «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» در اعتراض به خط سرکوب فعالان صنفی

نامه‌ای سرگشاده به پیشگاه کارگران، سازمان‌ها و سندیکاهای کارگری بین‌المللی و همه وجدان‌های آگا …

بیانیه کانون صنفی معلمان ایران در ارتباط با احکام صادره در پرونده های اخیر

توده ای شدن مبارزه انقلابی راه را برای در هم شکستن درهای زندان و آزادی زندانیان سیاسی هموار می کند!

فراخوان شرکت در تجمع روز کارگر و معلم

یادداشت کارگری هفته

سرکوب نگران کننده کارگران و فعالان سندیکائی ایران

بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان …

پشتیبانی سندیکاهای فرانسوی از فعالان کارگری و معلمان بازداشت‌شدۀ ایران

«امیدوارم نامه تظلم خواهی ام به سرنوشت تظلم خواهی اسماعیل بخشی منجر نشود»

گنجشک‌های آزادی- دموکراتیزه کردن مدرسه در بهار انقلاب – قسمت چهارم/ آخر

گنجشک‌های آزادی – دموکراتیزه کردن مدرسه در بهار انقلاب – قسمت سوم

گنجشک‌های آزادی- دموکراتیزه کردن مدرسه در بهار انقلاب – قسمت دوم

گنجشک‌های آزادی – دموکراتیزه کردن مدرسه در بهار انقلاب – قسمت اول

با اعتراض‌ها؛ آینده‌ی پیش‌روی جامعه‌ی مدنی

گفت‌وگو با جعفر ابراهیمی، فعال صنفی معلمان برای بهبود وضعیت معیشت معلمان چه می‌توان کرد؟

دولت عوض شد، نگرش‌ها نه!

گزارشی از سفر ۵ هفته‌ای نمایندگان جنبش کارگری و معلمان ایران به اروپا

آنچه معلمان معترض آمریکایی می‌توانند از اعتراضات معلمان ایرانی بیاموزند

نیم نگاهی به روز معلم و معلمان دربند ایران

بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی ایران در دفاع از حقوق معلمان و نیروهای آموزشی بخش خصوصی و تعیین …

یادداشتهای سیاسی , در حاشیه هفته