بایگانی

نقش مبارزات کارگری و صنفی در مقاومت علیه استبداد (بخش دوم)

نقش مبارزات کارگری و صنفی در مقاومت علیه استبداد (بخش نخست)

نگاهی به ضرورت دمکراسی در مبارزات کنونی مردم در ایران

اندر عوعو «دشمن، دشمن»

مدرسه پایگاه ارتباطی جامعه

کوکب هدایت معلمان و فرهنگیان چیست و کجاست؟

عدالت آموزشی برای دانش‌آموزان، کرامت برای معلمان

معلمان بی‌حقوق، دانش‌آموزان شیمیایی شده!

بیانیه دانشجویان و دانش‌آموزان سراسر کشور به‌کارگران، معلمان و پرستاران

نیروی مقاومت سرّی؛ روایت‌های ناگفته‌ی مقاومت در مدارس

برای معلمان دربند

بیانیه سندیکای شرکت واحد: به آزار و اذیت خانواده‌های فعالان کارگری و معلمان پایان دهید

گسترش همبستگی بین‌المللی با کارگران و‌ معلمان بازداشتی در ایران در روزهای اخیر

تقلیل سطح مبارزات از اعتراضات سراسری تا چادر

بیانیه اتحادیه‌های کارگری اسپانیا در همبستگی با کارگران و‌ معلمان زندانی در ایران

دستگیری و بازداشت معلمان محکوم است!

اطلاعیه اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در رابطه با اعتصاب غذای رضا شهابی و‌ تداوم …

فراخوان معلمان به تجمع در اعتراض به عدم اجرای همسان‌سازی، رتبه‌بندی، بازداشت‌های غیر قانونی فعا …

آموزش بین‌الملل: اعتراض نسبت به دستگیری و حبس خود سرانه معلمان در ایران

گفتگو با علیرضا نوایی، بهرام رحمانی و مازیار رازی در بارە خیزش‌های اجتماعی و اعتراضات اخیر

فراخوان سندیکاهای فرانسوی و سوئیسی به تظاهرات در حمایت از کارگران و معلمان ‌زندانی در ایران

از موج اعتصاب غذای همزمان ۲۹ فعال صنفی معلمان هر چه گسترده‌تر حمایت کنیم

سر یک ملت را تراشیده‌اند

سناریوی کثیف وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی علیه معلمان و کارگران محکوم به شکست است

نقش و جایگاه معلم در جامعه‌ی سرمایه‌داری

شورای سازماندهی کارگران نفت: اعتراضات ما مردم علیه سونامی گرانی بر حق است

بیانیه آموزش بین الملل: معلمان و فعالان سندیکایی در ایران باید فوری و بدون قید و شرط آزاد شوند!

تجمع سراسری همراه با جو شدید امنیتی و بازداشت معلمان + قطع‌نامه پایانی تجمع امروز

فراخوان اتحادیه آزاد کارگران ایران در حمایت از معلمان زندانی

بیانیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران در حمایت از معلمان زندانی