بایگانی

بررسی «جنبش زن، زندگی، آزادی- ژینا» به عنوان یک «جنبش خودجوش شبکه‌ای» – احمد جواهریان

چند غزل از مجموعه شعر لای پای پاندا

معرفی رمان فیس‌ بوک

گریز از وطن

معرفی کتاب «انفرادیه‌ها» اثر رضا خندان (مهابادی) به قلم سرور کسمایی

یک معرفی بی­‌زحمت از کتابی پرزحمت: «مبانی استیصال، نوشته­ عبدالرضا حسینی»

نگاهی به کتاب “ساواک از تاسیس تا انحلال” از مرتضی موسوی از افسران عالیرتبه ضدجاسوسی ساواک

معرفی کتاب: «پیکار در پیکار: من و جنبش چپ»

سلطه مردانه – نوشته پیر بوردیو (بخش سوم)

کتاب «صنعت نفت و تغییر اجتماعی در ایران» از اسماعیل غلامی‌پور، پژوهشی درباره صنعت پتروشیمی در ماه …

پرواز پرستوها؛ در آسمان سیاست جمهوری اسلامی ایران

شورش دهقانان مکریان ۱۳۳۱-۱۳۳۲ش: اسناد کنسولگری، مکاتبات دیپلماتیک و گزارش روزنامه‌ها

دارون عجم اوغلو و جیمز ای رابینسون: چرا ملت‌ها شکست می‌خورند، ترجمه‌ی محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی پور، نشر روزنه، ۱۳۹۲

ضرورت و آزادی در تحول تاریخی

کتاب خاطرات یک الاغ

مأموریت اخلاقی حزب کمونیست

کتاب مجید نفیسی “حزب جمهوری اسلامی با دو شمشیر زنگزده: کلریکالیسم و سرمایه‌داری دولتی”

چگونه می‌توان تکنولوژی‌های بزرگ دیجیتالی را سوسیالیستی کرد

جنبش دانشجویی در خارج و مسئله‌ی زن، پیش از انقلاب *(۱)              

مارکسیسم گرامشی، سهمی در نقد مارکسیسم روسی

معرفی کتاب: «اپیدمی جهانی ویروس کرونا و تقابل دین و دانش در ایران»

سوسیالیسم بدون مارکس

معرفی کتاب «مامی، اسبت را چه کار کردی؟»

تاریخ نفس‌های تازه می‌خواهد

معرفی کتاب جدید محسن نجات حسینی: «مجاهدین سازمان دین‌مداری که مارکسیست شد»

تاریخ سیاسی زنان یا این رزم مشترک

بررسی جهان داستانی فرهاد گوران در مجموعه‌ی « ما همه در عصر شکار به سر می‌بریم»: تنیدگی اسطوره، سیا …

در باب بحث‌های «دولت‌محوری» و اختیارباوری

ره‌آوردی تازه در«گفتمان شناختیِ» ویژه‌ی مارکس؛ معرفی کتاب «دیالکتیک انتقادی: سپهرهای نقد»

معرفی کتاب “هفت لائیسیته فرانسوی” از ژان بوبرو، در گفتگو با مترجم: بهروز عارفی

معرفی کتاب «طبقه و محیط زیست»