بایگانی

کتاب مجید نفیسی “حزب جمهوری اسلامی با دو شمشیر زنگزده: کلریکالیسم و سرمایه‌داری دولتی”

چگونه می‌توان تکنولوژی‌های بزرگ دیجیتالی را سوسیالیستی کرد

جنبش دانشجویی در خارج و مسئله‌ی زن، پیش از انقلاب *(۱)              

مارکسیسم گرامشی، سهمی در نقد مارکسیسم روسی

معرفی کتاب: «اپیدمی جهانی ویروس کرونا و تقابل دین و دانش در ایران»

سوسیالیسم بدون مارکس

معرفی کتاب «مامی، اسبت را چه کار کردی؟»

تاریخ نفس‌های تازه می‌خواهد

معرفی کتاب جدید محسن نجات حسینی: «مجاهدین سازمان دین‌مداری که مارکسیست شد»

تاریخ سیاسی زنان یا این رزم مشترک

بررسی جهان داستانی فرهاد گوران در مجموعه‌ی « ما همه در عصر شکار به سر می‌بریم»: تنیدگی اسطوره، سیا …

در باب بحث‌های «دولت‌محوری» و اختیارباوری

ره‌آوردی تازه در«گفتمان شناختیِ» ویژه‌ی مارکس؛ معرفی کتاب «دیالکتیک انتقادی: سپهرهای نقد»

معرفی کتاب “هفت لائیسیته فرانسوی” از ژان بوبرو، در گفتگو با مترجم: بهروز عارفی

معرفی کتاب «طبقه و محیط زیست»

و کلاهی که پسِ معرکه پرتاب می‌شود: معرفی کتابی از محمد کشاورز

کتاب مجموعه داستان دیوانه اثر «سعید فلاحی»

پیش گفتار کتاب «درباره لائیسیته در فرانسه»

کتاب تازه‌ی مجید نفیسی: تک‌نگاری “پوده”، نشر آوانوشت، تهران، ۱۴۰۰

کتاب آموزشی «پیدایش حقوق‌بشر» منتشر شد  

کتاب ریشه‌های عطف منتشر شد!

رمان «قرار ما، لارناکا»، به قلم خانم آذر محلوجیان!

گنجشک‌های شهر هم عاشقانه نگاهت می‌کنند

چرا چارلی چاپلین از آمریکا اخراج شد!

کارگران و انقلاب ۵۷

معرفی کتاب «انسان در گرانشِ  هستی» – نسخه انگلیسی

 کتاب آموزشی «حقوق زندانی» منتشر شد 

مرغ سحر با صدای پروانه: نگاهی به خاطرات پروانه بهار

«دو قلب، کشاله‌های ران و شعرهای ممنوعه»

«به چِت مغز» هجونامه‌ی لویی فردینان سلین به ژان پل سارتر