بایگانی

کتاب “سوسیالیسم و آزادی”, تالیف: فریبرز رئیس دانا

کارنامه سیاهکل

چشم‌ها را باید شست: نگاهی به کتاب «کارنامه و تأثیر دگراندیشان ازلی در ایران» تالیفِ منوچهر بختیاری

نگاهی به کتاب انقلاب از هانا آرنت

اولین‌بار به فارسی: «خمینیسم، جستارهایی درباره جمهوری اسلامی» نوشته یرواند آبراهامیان

نشر آفتاب منتشر کرد: عشق و مرگ در ادبیات فارسی و چهل مقاله دیگر

خانه‌ای بر روی آب، کتابی در باب صیغه

میان ستاره و سنگ: رونمایی از ترجمۀ فارسیِ اشعار «الزه لاسکرشولر» در آلمان

تاملی بر کتابِ: «شورا: شکل سیاسیِ سرانجام مکشوف»

معرفی کتاب: «دو نیمه من» به گردآوری و ترجمه فریده شبانفر

گردهمائی روان‌شناسی مارکسیستی: پارادایمی پژوهشی که زمان آن فرا رسیده است

هر اتفاقی دلیلی دارد و نتیجه‌ای..

در هیچ جای جهان پناهی نیست یادداشتی درباره‌ی رمان «یک دایره‌ چرکین‌شده» (نوشته‌ی شهلا سلیمانی)

دو گفت‌وگو درباره گفتمان امنیت‌گرایی و تهدید خواندن مهاجران و پناهجویان

مراسم رونمایی کتابِ «باقر مؤمنی، رهروی در راه بی پایان»

کاوش‌های خرد نقاد

برتولت برشت: اهمیت موافق بودن

میشل اوباما شدن: مرورى بر کتاب خاطرات میشل اوباما

انتشار کتاب تانیا و دختران خیابان انقلاب

برتولت برشت: پرواز بر فراز اقیانوس

اپرای چهار پنی. اثر برتولت برشت

شش کتاب از مجید نفیسی در باشگاه اینترنتی کتاب

معرفی کتاب: «ملت، حق تعیین سرنوشت ملی و مسئله ناسیونالیسم»

«سنت گریزی، دگراندیشی و مدرنیته، بنیادگرایان دینی»

رمان «اولیس» جیمز جویس، گزارش ابتذال و ملال جامعه بورژوایی.

کتاب «زندگی در ایرانِ این دنیایِ زمین»

معرفی کتاب و نمایشگاه نقاشی در هلند

به بهانۀ انتشار کتاب «سرگرم چیست باد وقتی نمی وزد؟»: جویندۀ زر در خیابان‌های زندگی

کتاب “چکیده مقالات و جستارهای دومین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی”

معرفی کتاب: تاریخ صدر مسیحیت